رئیس کمیسیون خدمات شهری و کمیته بانوان


زهرا یوسفی

 

تحصیلات:

دکتری پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق:

 • عضو شورای شهر الوند در اولین دوره شوراها
 • مشاور استاندار قزوین در امور بانوان در دولت اصلاحات
 • رئیس درمانگاه های تخصصی شهر صنعتی البرز و شهید بهشتی به مدت 17 سال
 • پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی و پزشک مشاور دفتر اسناد پزشکی قزوین
 • عضو شورای حل اختلاف ویژه رسانه های گروهی استان
 • عضو هیات منصفه مطبوعات استان در دولت اصلاحات
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی قزوین به مدت 4 سال
 • تقدیر شده توسط وزیر کشور بابت اجرای موفق طرح توانمند سازی سازمان های غیر دولتی
 • رئیس مجمع زنان اصلاح طلب استان قزوین
 • دارای مدرک MPH   از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 • رئیس اداره کلینیک مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی

 •