پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

با رأي قاطع 13 عضو شورا، تصميم گيري شد؛

صلاح و تصميم استاندار در پروژه پارکينگ سعدالسلطنه فصل الخطاب است

بنا بر تصميم قاطع شوراي اسلامي شهر قزوين، شهرداري در راستاي بودجه مصوب 93 پيگيري هاي جدي خود را درخصوص اجراي پروژه پارکينگ سعدالسلطنه از طريق مسئولان استان و سازمان ميراث فرهنگي کشور به عمل آورده و نهايتا با صلاح و مصلحتي که استاندار محترم تشخيص مي دهند، در اين باره اقدام مي شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري رئيس شوراي شهر در جلسه شورا که با حضور تمامي اعضاء و شهردار قزوين در تالار مردمي برگزار شد ضمن احترام به تصميم عاقلانه تمامي اعضاي شوراي شهر در تصميم گيري نهايي براي پروژه پارکينگ سعدالسلطنه، گفت: به طور حتم هر تصميمي که استاندار قزوين در رابطه با اين پروژه بگيرند همه ي دستگاهها بايد پيرو آن باشند.

ظاهري ادامه داد: بي شک تصميم شورا صرفه و صلاح شهرمان را با هدف پرهيز از جنجال و حل قانوني و منطقي پروژه پارکينگ سعدالسلطنه درپي خواهد داشت.

وي نظر استاندار را _هرچه که باشد_ قاطع در پايان دادن به جنجال هاي براه افتاده دانست و ادامه داد: اين پروژه از مصوبات شوراي شهر بوده و در بودجه سال 93 اعتبار ساخت آن مشخص شده است.

رئيس شوراي اسلامي شهر همچنين با اشاره به اعتبار هشت ميلياردو 500 ميليوني که شهرداري به اين پروژه اختصاص داده، خاطرنشان کرد: با اين رقم مديريت شهري مي تواند در چندين نقطه شهر پروژه هاي مختلف عمراني انجام دهد.

ظاهري ادامه داد: ولي با توجه به نياز منطقه به وجود پارکينگ و توجيه منطقي که کارشناسان شهر از عدم صدمه اين پروژه به بافت تاريخي منطقه مذکور دارند، تمامي اين هشت ميليارد در يک نقطه هزينه شد.

وي در ادامه ضمن قدرداني از مجموعه شورا و شهرداري براي انجام مصاحبه هاي منطقي، واقعي و ژورناليستي در هفته هاي اخير و انعکاس آنها در رسانه ها، ادامه داد: پيشرفت واقعي شهر، هدف همه ي مسئولان و دستگاهاست و شورا و شهرداري از ابتدا اين مهم را دنبال مي کرده، کما اينکه خدمات و پروژه هاي مختلف عمراني، خدماتي، فرهنگي اجرا شده در بافت تاريخي و جديد قزوين گوياي اين واقعيت غير قابل انکار است.

شهردار قزوين نيز در اين جلسه به تصميم تمامي اعضاي شوراي اسلامي شهرمان احترام گذاشت و آنرا بسيار منطقي و مطابق با صرفه و صلاح شهر برشمرد.

وي در ابتداي سخنان خود گزارشي از ادامه پيگيري ها براي حل منطقي مشکلات براه افتاده ارائه دادو تأکيدکرد: اين پروژه قرار است در راستاي خدماتي که در مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه، مسجد النبي و مجموعه بازار به شهروندان و ميهمانان قزوين ارائه مي دهند، خدمات رساني کند.

پايان پيام/1119/دي93        

تصاویر مرتبط