دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

شوراي اسلامي شهر به تصويب رساند؛

پروژه شهر الکترونيک در قزوين اجرا مي شود

با اجراي پروژه شهر الکترونيک در قزوين که بتازگي به تصويب شوراي اسلامي شهر قزوين رسيده، از اتلاف وقت مردم براي اخذ خدمات پيشگيري مي شود و شهرداري در کمترين زمان ممکن پاسخگوي درخواستها و مطالبات آنها خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون اداري و مالي در جلسه شوراي شهر، در رابطه با پيشنهاد شهرداري مبني بر ارتقاء سيستم جامع شهر سازي و بررسي آن در کميسيون متبوع خود، صحبتهايي بيان کرد.

وي گفت: پيرو جلساتي که شورا پيرامون موضوع شهر الکترونيک، فرآيندها و موضوعات شناسايي شده در شهرداري انجام دادند، نامه اي از سوي مديريت شهري ارسال شده مبني بر اينکه فرآيندهاي پيشنهادي در صورت تأمين اعتبار و بودجه لازم، قابليت اجراي الکترونيکي وجود دارند.

صادقي با تأکيد بر اينکه صرفه و صلاح شهر مورد نظر ماست، ادامه داد: موضوع شهر الکترونيک با حضور کارشناساني از سازمان آمار و اطلاعات که مجري اين طرح هستند بررسي و در اين راستا مقرر شد، پروژه هايي به ترتيب اولويت از طرف شهرداري تعريف، عملياتي، برآورد هزينه و اعتبار لازم آنها در بودجه 94 ديده شود.

سخنگوي شورا به ترتيب پروژه هاي ارتقاء سيستم شهري، توسعه سيستم جامع ارتباط با شهروندان، ارتقاء سيستم جامع مالي و تدارکات و ارتقاء سيستم جامع منابع انساني را از مهمترين نتايج اين روند دانست.

صادقي نيارکي خاطرنشان کرد: با اجراي اين سيستم از اتلاف وقت پيشگيري و فرآيند خدمات شهرداري به حداقل مي رسدو امکان اعمال نظارت بيشتر و دقيق تر شورا بر عملکرد مجموعه شهرداري و مديران شهري بر مجموعه تحت مديريت خود، فراهم مي شود.

رئيس کميسيون اداري و مالي تأکيد کرد: در سيستم الکترونيکي از اتلاف وقت مردم براي اخذ خدمات پيشگيري مي شود و شهرداري در کمترين زمان ممکن پاسخگوي درخواستها و مطالبات آنها خواهد بود.

وي همچنين يادآورشد: به منظور نظارت و اجراي دقيق و ارائه خدمات الکترونيکي به شهروندان، کميته اي با عنوان خدمات الکترونيکي با حضور نمايندگان شوراي شهر، سازمان فناوري و شرکت خدمات رسان تشکيل مي شود.

 

***

علي فرخزاد نايب رئيس شوراي شهر بر پختگي و بررسي بيشتر پروژه تأکيد کردو ادامه داد: براي اينکه بتوانيم به صورت همه جانبه سيستم شهر الکترونيک را اجرايي کنيم بايد حتي در مراحل ابتدايي، برنامه ريزي همه جانبه اي داشته باشيم.

وي همچنين بر استفاده از توان نظام صنفي رايانه اي و مشاوران مربوطه در اين بخش تأکيد کرد.

***

محمد رضا صديقي رئيس کميسيون شوراياري با بيان اينکه در دوره هاي گذشته هزينه هايي براي اين بخش صرف شده و لازم است کميسيون بازرسي و نظارت بررسي دقيق تري در اين باره داشته باشد، عنوان کرد: هماهنگي سامانه شهر الکترونيک با سيستم اندرويد بسيار مهم است چراکه دسترسي عموم براي استفاده از آن بيشتر است.

***

حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي در اين رابطه گفت: پروژه شهر الکترونيک قرار است بر اساس مدل رصدخانه شهر تهران ساخته شود به طوريکه در اين سيستم، شهر با تمام ابعاد و زوايايش مورد ارزيابي و رصد قرار مي گيرد.

وي با بيان اينکه با اين سيستم مراجعات حضوري به سيستم شهرداري کمتر شده و در مقابل کارها با سهولت بيشتري انجام مي شود، ادامه داد: به عنوان نمونه در بخش املاک، تراکم هاي ساختماني و موارد مشابه دسترسي مردم به نتيجه با سهولت بيشتري انجام مي شود.

غياثوند همچنين بر نصب سيستمهاي سخت افزاري اين پروژه در مناطق تأکيد کردو اين روند را در راستاي فراهم آوردن سازو کارهاي طرح برشمرد.

***

گفتني است، در پايان پروژه شهر الکترونيک با شرايطي که در کميسون اداري مورد موافقت اعضاي شوراي شهر و شرايطي که کميسيون اداري و مالي به تصويب رسانده موافقت کرد.

پايان پيام/1111/دي93

تصاویر مرتبط