پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي شهر قزوين خبرداد:

توسعه و تجهيز گرمخانه قزوين تا پايان سال جاري

رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شوراي شهر قزوين گفت: تلاش براي توسعه گرم خانه قزوين ادامه داشته و در صورت فراهم بودن شرايط با نگاه مثبت شورا و شهرداري، تا پايان سال تجهيز و به بهره برداري مي رسد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ سيد کاظم مجابي با اعلام اين خبر و با اشاره به بازديدي که کميسيون بهداشت و سلامت شورا به همراه سيد علي موسوي فرماندار قزوين از مرکز DIC (مرکز گذري خدمات کاهش آسيب) انجام دادند، افزود: هم اکنون وسعت و امکانات مرکز DIC که به معتادان خدمات ارائه مي دهد، کافي و مناسب نيست، ولي با اين وجود تاکنون بيش از حد توان توانسته به جامعه هدف خود خدمات ارائه دهد.

وي تأکيدکرد: احداث گرم خانه (سرپناه و مکاني براي معتادان به اصطلاح کارتن خواب) براي تحت پوشش قرار دادن معتاديني که جا و مکان ندارند، از ضروريات است و اين مهم به بهبود چهره جامعه و کاهش معضلات و مشکلات کمک خواهد کرد.

وي يادآور شد: پيش از اين و در جلسه اي با حضور فرماندار قزوين انتخاب مدرسه اي براي اختصاص اين فضا مورد بحث قرار گرفت که هم اکنون در حال رايزني و انجام پيگيري هاي مربوطه براي به سرانجام رساندن کار هستيم.

مجابي تصريح کرد: در اين بازده زماني برخي از معتادان درمان شده و سلامت خود را بدست آوردند که بسي جاي اميدواري داردو اين نشان مي دهد که با گسترش اين فضا و ارائه خدمات بيشتر مي توان به افراد بيشتري کمک کرد.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه اعتياد تهديدي براي اجتماع و سلامت روح آدمي است، اذعان کرد: معتادان به طور حتم بيمار هستندو بايد تحت درمان قرار بگيرندو کمکي که خانواده، جامعه و مسئولين مي توانند به آنها داشته باشند، بسيار مهم و اساسي است.

رئيس کميسيون بهداشت و سلامت شورا بر ضرورت ايجاد شغل براي آنهايي که درمان شدندو دوباره مي خواهند زندگي عادي خود را آغاز کنند، تأکيد کردو گفت: به طور حتم اين افراد بايد منبع درآمدي براي ادامه حيات خود و خانواده شان داشته باشندو اگر حمايت نشوند ممکن است که دوباره به اين سمت گرايش پيدا کنندو اين صدماتي به جامعه و حتي دولت وارد خواهد کرد.

اين عضو شورا در ادامه با يادآوري اين نکته که کميسيون بهداشت شورا تنها در راستاي سلامت جسم شهروندان تلاش نکرده و حتي نشاط روحي خانواده ها و در نهايت جامعه مورد هدفش است، اضافه کرد: تلاش براي رفع تهديدهايي که در جامعه وجود دارد ازجمله گامهاي مثبتي است که کميسيون بهداشت شورا به دنبال نهايي کردن آن است.

پايان پيام/1104/دي93        

تصاویر مرتبط