سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين تأکيدکرد؛

تبادل اطلاعاتِ کلانِ شهري و موفقيت در سرمايه گذاري، نتيجه ارتباط با کلانشهرها

رياست شوراي اسلامي شهر قزوين مشارکت و سرمايه گذاري و بررسي سياستهاي کلان شهرهاي تهران و مشهد و شيوه بررسي بودجه توسط اين شهرها را دليل سفر شوراي شهر و شهرداري قزوين به اين کلانشهرها اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري با بيان اينکه پيرو تدوين سياستهاي کلان بودجه سال 94 و ارائه آن به شهرداري لازم ديديم تا نشستي با متوليان مربوطه دو کلانشهر تهران و مشهد داشته باشيم تا ضمن بازنگري سياستهاي کلي خود، از تجربه موفق اين شهرها نيز بهره ببريم، اضافه کرد: حال که رفته رفته به زمان ارائه لايحه بودجه و بررسي آن نزديک مي شويم، اين سفر ما را در به کارگيري تجربيات اين شهرها و بررسي بودجه ياري مي رساندو مي تواند در کنار اطلاعات و تجربيات متوليان شهر قزوين، کارايي داشته باشد.

رياست شوراي شهر با اشاره به وضعيت نامساعد درآمد مالي شهرداري و رکود ساخت و سازها، ارتباط با سرمايه گذاران را بسيار مؤثر دانست و گفت: در کسب تجربه سرمايه گذاري، شهر مشهد، محوري ترين مقصد بود؛ کما اينکه بازديد از رصد خانه برج ميلاد شهر تهران موجب شد بتوانيم از اين نمونه موفق براي شهر قزوين الگوبرداري کنيم.

وي ادامه داد: متوليان شورا و شهرداري تهران در اين رصدخانه، اطلاعات جامع و کاملي از شهر تهران بدست آورده بودندو با استفاده از اطلاعات نرم افزاري شهر را به صورت سه بعدي رصد مي کردند، درباره آينده شهر تصميم گيري کرده و نقشه راه درستي را براي پيشرفت متوازن شهر مشخص مي کردند.

رياست شوراي شهر همچنين يادآور شد: حضور در تهران باعث شد که با دکتر مزاري رئيس دبيرخانه کلانشهرها، سردار طلايي نائب رئيس شوراي شهر تهران و رؤساي برخي کميسيونهاي شوراي شهر همچون کميسيون فرهنگي جلساتي برقرارو در پايان بر تبادل اطلاعات مستمر دو شهر، تأکيد شود.

عباس ظاهري در ادامه با اشاره به سفر مشهد و جلساتي که با اعضاي شوراي شهر و معاونين شهردار اين کلانشهر به صورت گروهي و کارگاهي برگزار شد، عنوان کرد: نشست رؤساي کميسيونهاي دو شهر براي تبادل اطلاعات تخصصي با يکديگر به منظور استفاده درست و منطقي از اين سفر در دستور کار قرار گرفت.

وي با بيان اينکه يکي از مهمترين مقوله ها در پيشرفت شهر، نحوه ورود سرمايه گذار بخش خصوصي و پايداري آن در تحقق پروژه هاي مختلف است، ادامه داد: نحوه تعامل متوليان شهر مشهد با سرمايه گذار، چگونگي فرآيند تصميم گيري در اين رابطه و چگونگي ماندگاري سرمايه گذاران براي تحقق پروژه ها از مهمترين موضوعات مطرح شده در اين سفر بود.

اين عضو شورا خاطرنشان کرد: سيستم و کارگروهي در مشهد تدوين شده که تمامي دستگاهها و مسئوليني مرتبط در امر سرمايه گذاري را بسيار روان و سريع انجام مي دهدو ضمن همفکري و همراهي با يکديگر و نگاه به آينده سهم سرمايه گذار را جهت جذب او بالاتر مي گيرندو او را در پيچ و خم صدور مجوزها سرگردان نمي کنند.

اين مقام مسئول از برگزاري نشست با تيم سرمايه گذاري پديده شانديز که پروژه هاي سرمايه گذاري در سطح ملي و منطقه اي اجرا مي کند، خبردادو گفت: در اين نشست بخشي از استعدادهاي قزوين در امر سرمايه گذاري و نيز موقعيت جغرافيايي، استراتژيکي و سوق الجيشي قزوين و نقطه ارتباطي آن با شمال، جنوب، شرق و غرب و حتي خارج از کشور بيان شدو سرمايه گذاران راغب حضور در قزوين و اجراي پروژه مشارکتي با ما شدند.

وي يادآورشد: الگو برداري مشهد و تهران از برخي فعاليتها و تجربه هاي موفق شهر قزوين، در اين سفر از ديگر نکات قابل توجه بود که به تبادل اطلاعات بين دو شهر کمک مي کند.

پايان پيام/1094/آذر93

تصاویر مرتبط