دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

حل مشکل چندين ساله اهالي داود آباد

با مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين و مساعدت شهرداري، مشکل چندين ساله مردم منطقه داود آباد رفع شد تا مقدمه اي براي اجراي خدمات شهري در اين منطقه باشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي در جلسه شورا با اشاره به سکونت تعداد قابل توجه از خانوارهايي از دو دهه قبل در منطقه داود آباد، افزود:داود آباد از سالها قبل همچون يک سکونتگاه مطرح شده ولي اين منطقه با مشکلات حقوقي مواجه بوده که امکان ارائه خدمات شهري به مردم اين منطقه وجود نداشت.  

وي در تکميل صحبتهاي خود به مصوبه شوراي شهر و مساعدت شهرداري در اين رابطه اشاره و خاطر نشان کرد: در واقع زمينهاي متصرف شده اي به اين خانوارها فروخته شده بود که امکان صدور اسناد معتبر براي آنها وجود نداشت و ضمن توافق با مالک اصلي، نسبت به تمليک حدود 12 هکتار از اراضي منطقه اقدام شد.   

صادقي نيارکي اضافه کرد: بر اين اساس، سند رسمي به نام مالکيني که از قبل به شکل مبايعه نامه زميني خريداري کرده و ساخت و ساز انجام دادند، صادر مي شود.

سخنگوي شورا يادآورشد: با رفع مشکلات حقوقي، خدمات شهرداري به ساکنين اين منطقه ارائه مي شود.

پايان پيام/1097/آذر93

تصاویر مرتبط