پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين:

اتمام بررسي طرح تفصيلي تا پايان سال/پلاکهاي متروکه در بافت تاريخي ساماندهي مي شوند

رئيس کميسيون شهرسازي شورا با اشاره به جلسه اخير کميسيون شهر سازي که به بررسي طرح تفصيلي در منطقه2 و بخشهايي از محدوده ميدان 22 بهمن تا ميدان آزادي اختصاص داشت، افزود: يکي از مهمترين تصميمات تأکيد بر صدور کاربري هاي جديد در اين محدوده، با تکيه بر حفظ بناهاي تاريخي و رونق بازار قزوين بود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين غياثوند يکي از مهمترين معضلات محدوده بافت تاريخي اشاره شده را وجود زمين و بناهاي متروکه به شکل گاراژ و باغ قديمي که کارکرد خود را از دست داده اند عنوان کردو افزود: 23 گاراژ در اين محدوده شناسايي شدند، درحاليکه در کل شهر 91 پلاک اينچنيني وجود دارد.

غياثوند تصريح کرد: اين پلاکهاي بدون کارايي، در حال حاضر چهره نامطلوبي دارندو زيبايي منظر شهري را تحت تأثير خود قرار دادندو از سويي به لحاظ مقاومت و سازه، دچار بحران هستندو آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي را به شهر تحميل مي کنند.

اين عضو شورا با اشاره به تصميماتي که در اين جلسه اخذ شده، ادامه داد: معتقديم کاربري تجاري و خطي اين مسير بايد حفظ شود، نقش بازار در اين محدوده بسيار مهم است و مخالف شکل گيري مراکز تجاري حجيم بوده و درصديم فضايي براي ارائه خدمات گردشگري ايجاد شود.

وي يادآورشد: ايجاد پارکينگ، بهبود عبور و مرور پياده محور، توجه به مجموعه تاريخي اين محور همچون دولتخانه صفوي، مجموعه تاريخي سعدالسلطنه، بازار و مساجد از ضرورتهاي انکار ناپذير بوده و مالکيت مردم در اين محدوده بسيار مهم است.

غياثوند خاطرنشان کرد: تعيين کاربري مناسب براي ايجاد انگيزه در احياي اين نوع پلاکها، بهبود فضاي شهري و ارائه خدمات مناسب به مردم، از مهمترين نتايجي هستند که در دراز مدت در اين بافت محقق مي شود.

اين عضو شورا اظهار اميدواري کرد: با همکاري ديگر دستگاهها بويژه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شاهد سرو سامان يافتن اين پلاکها ضمن مشارکت فعالانه و مؤثر مردم باشيم.

وي در بخش بعدي سخنان خود به ديگر موضوعات در دست بررسي کميسيون متبوع خود اشاره کردو گفت: هم اکنون در کنار طرح تفصيلي، ضوابط تشويقي براي احياي بافت تاريخي در نظر مي گيريم و TDR (جلب رضايت مردم به شکل اعطاي تراکم معوض در بافت ميراثي براي بناهايي که امکان توسعه زيادي ندارندو حقوق آنها ضايع شده) در حال پيگيري است.

غياثوند تأکيد کرد: امروزه وضعيت بسياري از اين بناها که تحت مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دارند، مطلوب نبوده و به صلاح شهر نيست، به همين خاطر مي طلبد با همکاري منسجم، نگاه ويژه اي به اين بخش صورت بگيرد.

وي به جلسات فوق العاده اي که کميسيون شهرسازي براي تکميل بررسي طرح تفصيلي تا يکماه آينده برگزار مي کند، اشاره کردو گفت: هم اکنون بررسي منطقه يک شهري به اتمام رسيده و به کميسيون ماده 5 پيشنهاد شده است و از طرفي بررسي طرح تفصيلي مناطق2 و 3 در حال انجام بوده و تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.

غياثوند از نهايي شدن طرح تفصيلي تا قبل از آغاز سال 94 خبردادو گفت: اين طرح پس از تصويب به دستگاههاي مربوطه همچون شهرداري، استانداري، نظام مهندسي و راه و شهرسازي ارائه و ابلاغ خواهد شد.

پايان پيام/1093/آذر93   

تصاویر مرتبط