شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

عضو شوراي شهر و رئيس کميسيون شوراي عالي استانها:

بازيد کميسيون نظارت شوراي عالي استان ها از 12 شوراي استان کشور

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و رئيس کميسيون نظارت شوراي عالي استان ها از بازيد 12 استان در خصوص شوراها در ماه جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني رئيس کميسيون نظارت شوراي عالي استان ها در گفت و گو با خبرنگار شهريران اظهار داشت: در طول آذرماه از 12 استان در 2 مرحله بازديد به عمل خواهد آمد.

وي در خصوص چگونگي تشکيل اين گروه نظارتي در  اين بازديد و با اشاره به کميسيون هاي پنج گانه شوراهاي عالي استان ها گفت: از هر کميسيون شوراي عالي يک نفر معرفي و يک تيم پنج نفره به رياست عضو کميسيون نظارتتشکيل خواهد شد و در 2 مرحله که در مرحله اول در روز 12 آذرماه از استان تهران و در مرحله ديگر 19 آذرماه طبق برنامه ريزهاي انجام شده از 5 استان و در روز 26 آذرماه از 6 استان بازديد بازيد به عمل خواهد آمد.

پايان پيام/1090/آذر93

تصاویر مرتبط