شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين:

قزوين در اجلاس شهرداران آسيايي چين خوش درخشيد

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: تاريخ، تمدن، فرهنگ و شکوه شهر قزوين در چهارمين اجلاس شهرداران آسيايي طوي بازگو شد که حتي نامي از کلانشهرهاي بزرگ دنيا برده نشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مريم نخستين که به نمايندگي از اعضاي شوراي شهر قزوين به همراه شهردار و هيأت همراه به شهر هايکو چين براي شرکت در چهارمين اجلاس عمومي شهرداران آسيايي سفر کرده بود، گزارش سفر خود را در صحن علني شورا ارائه داد.

 وي با بيان اينکه در اجلاس امسال 67 شهردار از شهرهاي قاره کهن جواز حضور داشتند، افزود: محوريت اجلاس سال 2014 نقش دولت محلي و مشارکت مردمي بودو با توجه به مشکلات اقتصادي در کل دنيا، شهرداران در اين مجال تجارب مديريتي خود را مطرح مي کردندتا به نقاط مشترک، افزايش درآمد مردم و توسعه پايدار برسند.

نخستين يادآور شد: در اين اجلاس شهرداران حتي از توسعه پايدار محله اي نيز صحبت به ميان آوردند که بسيار جاي تأمل دارد.

وي با اشاره به حضور ديگر شهرهاي تهران، کرج، شيراز و قم در اجلاس هايکو خاطر نشان کرد: در شرايطي نام شهر قزوين چندين بار بر سر زبانها جاري شد که نام ديگر شهرهاي ايران و دنيا حتي يکبار هم برده نشدو اين باعث افتخار بود.

اين عضو شوراي شهر از مهمترين دستاوردهاي اين سفر را برگزاري اجلاس شهرهاي راه ابريشم در سال 2016 در قزوين و واگذاري کميسيون سرمايه گذاري و اقتصاد شهر در سال 2015 براي قزوين اعلام کردو ادامه داد: در اين مجمع از خواهر خوانده هاي کل دنيا دعوت شدند و تمامي دور يک ميز نشستند.

وي ادامه داد: قزوين تنها شهر از ايران بود که در حوزه خواهر خواندگي با ديگر شهرهاي جهان حرفي براي گفتن داشت و در اين رابطه، شهردار قزوين متني را به رشته تحرير درآورد که براي همه قابل رؤيت بود.

نخستين با اشاره به سخنراني شهردار قزوين در رابطه با عقد خواهر خواندگي با ديگر شهرها، ادامه داد: در اين سخنراني شهردار از آمادگي قزوين با ديگر شهرها براي انعقاد عقد خواهر خواندگي صحبت کرد.

پايان پيام/1089/آذر93

تصاویر مرتبط