شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

پس از چهار سال عدم افزايش هزينه آماده سازي اراضي شهري؛

شوراي شهر با تغيير قيمت تعرفه آماده سازي اراضي موافقت کرد

لايحه افزايش 30 درصدي هزينه آماده سازي اراضي شهري در صحن علني مورد بررسي قرار گرفت و در پايان اعضاء با افزايش 10 درصدي موافقت و زمان اجراي آنرا از ابتداي سال 94 اعلام کردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ لايحه ياد شده بنابر افزايش قيمت مصالح و هزينه مربوط به عمران و آماده سازي معابر در چند سال اخير و عدم تغيير تعرفه شهرداري از سال 89 تاکنون از سوي شهرداري تدوين، در کميسيون اداري و مالي بررسي و با شرايطي به صحن علني ارسال شده است.
اين گزارش مي افزايد؛ بنابر آنچه که اعضاي شورا تصويب کردند، هزينه آماده سازي براي فضاهاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي، افزايش پنج درصدي اعمال مي شودو مابقي کاربري ها افزايش 10 درصدي خواهند داشت.
روابط عمومي شوراي شهر مي افزايد: شوراي شهر اين نويد را به شهروندان مي دهد که براي کاربري هاي مذهبي، خيريه، گردشگري و هتل سازي هزينه آماده سازي لحاظ نخواهد شد.
اساسنامه دانشگاه علمي-کاربردي شهرداري اصلاح مي شود
اين گزارش حاکي است؛ در اين جلسه لايحه اصلاح جزئي در اساسنامه دانشگاه جامع علمي_کاربردي شهرداري به تصويب رسيد که بر اساس آن، سال مالي دانشگاه از ابتداي مهر ماه تا پايان شهريور سال بعد، تعيين مي شود که مطابق با اصول سال مالي و عرفي ساير دستگاهها و سازمانهاي دولتي خواهد شد.
پايان پيام/1084/آذر93

تصاویر مرتبط