دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

صحن علني شوراي شهر قزوين مورد بررسي قرار مي دهد؛

لايحه بهسازي و اصلاح شبکه آبرساني مناطق قديمي شهر

به منظور تسريع در بهسازي و اصلاح 130 کيلومتر شبکه آبرساني مناطق قديمي و کمتر توسعه يافته شهرمان کميسيون اداري و مالي لايحه اي را مورد بررسي قرار داد و آنرا براي تصويب نهايي به صحن علني فرستاد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون اداري و مالي شورا ي شهر در تشريح لايحه مورد بررسي قرار گرفته در کميسيون متبوع خود اضافه کرد: به منظور همکاري با آبفاي شهر قزوين، پيشنهادي ارائه شد که بر اساس آن مبلغي به عنوان هزينه بهسازي و اصلاح شبکه به هنگام فروش انشعاب براي واحدهاي احداثي جديد که فاقد شبکه هستند از مشترکين اخذ مي شود.

وي يادآور شد: اين لايحه به منظور اصلاح شبکه آبرساني فرسوده و پيشگيري از اتلاف آب و خطر تخريب ساختمانها و تأسيسات شهري تدوين و مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد شهرداري همکاري لازم را درخصوص صدور مجوز حفاري و تأمين آسفالت لازم به منظور ترميم حفاري ها و ترانشه ها با شرکت آبفاي شهري به عمل بياورد.

صادقي نيارکي اضافه کرد: هزينه اجراي 15 کيلومتر از اين شبکه 42 ميليارد ريال برآورد شده است که پس از تصويب در صحن علني شورا و مساعدت شهرداري اجرايي مي شود.

پايان پيام/1064/آبان93

 

تصاویر مرتبط