یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

در کميسيون فرهنگي شوراي شهر مطرح شد؛

بررسي مشکلات کتابخانه ها و ارائه خدمات به شهروندان

بررسي مشکلات کتابخانه ها در ارائه خدمات به شهروندان و بحث پيرامون سهم اداره‌ کل کتابخانه‌هاي عمومي استان قزوين از درآمدهاي کل و يا مستمر شهرداري از موضوعات مورد توجه کميسيون فرهنگي بود.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ کميسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين با دستور کار بررسي مشکلات کتابخانه ها در ارائه خدمات، با حضور حسين صلح جو و فاطمه اشدري رئيس و نايب رئيس اين کميسيون و ديگر اعضاء، سيد تقي مجابي معاون اداري و مالي شهرداري، سعيد وزيري نژاد مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي، شيوا شهرام فر مدير درآمد شهرداري و احمد دولتي سرپرست اداره کل کتابخانه هاي استان قزوين و هيأت همراه برگزار شد.

بنابراين گزارش؛ در اين جلسه هر يک از اعضاء و مديران توضيحاتي پيرامون دستور کار جلسه ارائه دادندو در پايان مقرر شد، طبق قانون شهرداري ها نيم درصد از درآمدهاي مستمر شهرداري قزوين همچون سنوات گذشته به حساب اداره کل کتابخانه هاي عمومي استان واريز شود و در صورت توافق و يا طرح موضوع جديد، در جلسات آتي تصميم گيري به عمل خواهد آمد.

پايان پيام/1047/آبان93   

تصاویر مرتبط