یکشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

شوراي شهر تدوين برنامه براي شهرداري را ضروري مي داند؛

برنامه پنج ساله دوم شهرداري در يک قدمي تصويب

ضرورت بهره مندي شهرداري از برنامه پنج ساله و تأکيد اعضاي شوراي شهر به تدوين برنامه اي کيفي و قابل اجرا موجب شد، لايحه برنامه پنج ساله دوم شهرداري ضمن بررسي مجدد در صحن شورا، بازهم مورد بررسي موشکافانه قرار بگيرد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حدود يکماه قبل، شهرداري قزوين لايحه دو فوريتي را به صحن علني آورد که محتواي آن حکايت از تدوين برنامه دوم پنج ساله شهرداري داشت، شوراي شهر ضمن رأي مثبت به دو فوريت لايحه، بلافاصله آنرا مورد بررسي دقيق قرار داد؛ اعضاي شورا پيشنهادات، ابهامات و سؤالات خود را خطاب به شهردار و متوليان مربوطه مطرح کردند تا اين موارد در لايحه لحاظ شود، در کميسيون برنامه و بودجه مورد بررسي قرار بگيردو مجدد به صحن علني شورا ارجاع داده شود.

علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون برنامه و بودجه در ابتداي جلسه گزارشي از نتايج جلسات برگزار شده در کميسيون متبوع خود ارائه دادو گفت: تدوين شرح خدمات جامع براي اين لايحه مورد تأکيد شورا بود که با پيشنهاد شهرداري و همکاري پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس اين موضوع انجام و تمامي بخش هاي مورد خدمت شهرداري، وظايف سازمانها و ديگر موارد در آن ديده شد.

وي با اشاره به نگراني اعضاي شورا از قيمت بالاي پيشنهادي مشاور که چهار ميليارد ريال عنوان شده بود، افزود: يکي از پيشنهادات کميسيون، تعديل قيمت ضمن مذاکره شهرداري با مشاور بود که در حال رايزني هستند و نتايج هنوز اعلام نشده است.

صادقي همچنين يکي ديگر از تصميمات کميسيون را انتخاب ناظر علمي براي پروژه به غير از مشاور اصلي که براي انجام کار برگزيده شده است، اعلام کرد.   

عباس ظاهري در دومين جلسه بررسي اين لايحه در صحن علني، با تأکيد بر ضرورت بهره مندي شهر و شهرداري قزوين از برنامه دوم پنج ساله افزود: پيشتازي شهر قزوين در تدوين چنين برنامه اي مهم و قابل توجه است و با قاطعيت مي توان گفت، جزو معدود شهرهايي هستيم که از برنامه مدون برخوردار هستند.

وي با بيان اينکه در تدوين اين برنامه، نبايد کيفيت را فداي زمان کرد، افزود: بررسي دقيق و منطقي شرايط و پيشنهادات پيمانکاراني که مي توانند در اين پروژه با شهرداري همکاري کنند بسيار مهم است و مي توان با کنکاش دقيق، کار را به دست گروه توانمندي سپرد که رقم ريالي پيشنهادي آنها ايده آل باشد.

رئيس شوراي شهر از طرفي با تأکيد بر اينکه بهترين افراد براي تدوين اين برنامه نخبگان شورا و مديران شهرداري هستند چراکه شهر، فرصتها و تهديدهاي آنرا بسيار خوب مي شناسند، ادامه داد: نقش آفريني اين افراد حداقل در ارائه شرح خدمات مي تواند بسيار مهم و تأثيرگذار باشدو براي اينکه بتوانيم کار را به بهترين شکل ممکن پيش ببريم بايد ضمن بررسي دقيق برنامه پنج ساله اول و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آن، نسبت به تدوين برنامه اي جديد اقدام کنيم و نقاط قوت آنرا به فرصت هاي قابل اجرا تبديل نماييم.

محمد رضا صديقي نيز با بيان اينکه تدوين برنامه آنهم در سه حوزه کوتاه، ميان و بلند مدت ضروري است، افزود: فقدان برنامه موجب مي شود در مسير اصلي حرکت نکنيم و هر گونه انحراف و شتاب در مسير محتمل خواهد شد، بنابراين بلافاصله پس از پايان برنامه اول، تدوين دومين برنامه بايد آغاز شود و شورا نيز بر همين مبنا حرکت کند.

رئيس کميسيون شوراياري در ادامه با تأکيد بر اينکه مي توان از ظرفيت علمي و دانشگاهي شهرمان بهره ببريم، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامي قزوين و دانشگاه بين الملل امام خميني (ره) داراي ظرفيتهاي خوبي هستند که مي توان از آنها استفاده کرد.

حسين غياثوند با بيان اينکه برنامه پنج ساله براي شهرداري يک ضرورت است، خاطرنشان کرد: گستردگي حوزه وظايف شهرداري در بخشهاي مختلف شهري، زيست محيطي، اداري و ديگر بخشها مي طلبد که برنامه استراتژيک به شکل جداگانه تدوين کند تا نقشه راهي براي پيشرفت امور باشد.

رئيس کميسيون شهرسازي بررسي دقيق برنامه اول و تدوين ساختاري توانمند براي تهيه برنامه دوم پنج ساله را مورد تأکيد قرار دادو گفت: در اين راه از ظرفيت شهر، دانشگاهها، افراديکه برنامه اول را تدوين کردندو از همه مهمتر از توان نخبگان شورا و شهرداري بهره برد تا برنامه اي عملياتي تدوين شود.

شهلا عطايي رئيس کميسيون بانوان شوراي شهر نيز گفت: با بررسي برنامه اول، درصد اجرايي شده آن مشخص شودو با آسيب شناسي بخشهاي اجرا نشده، به سمت تدوين برنامه اي دقيق و حساب شده براي پنج سال آتي شهر و شهرداري قزوين پيش رفت.

مريم نخستين رئيس کميسيون ملاقاتهاي مردمي نيز گزارشي از اقداماتي که براي بررسي و رايزني با ديگر دانشگاهها به انجام رسانده، ارائه داد.

گفتني است، در پايان اين جلسه مقرر شد، با ارائه شرح خدمات به ديگر دانشگاهها استعلام قيمت از آنها اخذ شود تا شورا به نتيجه نهايي برسد، چراکه پيش از اين تمامي موارد و نکات قابل ذکر اعضاي شورا در اصلاح لايحه ديده شده بود و يکي از مهمترين دغدغه هاي آنان درحال حاضر، سپردن کار به پيمانکاري است که ضمن ارائه کار کيفي، باقيمت مناسبي پروژه را به سرانجام برساند؛ همچنين مقرر شد برنامه پنج ساله اول شهرداري توسط معاونت طرح و برنامه آناليز شود، نقاط قوت و ضعف آن مشخص و درصد تحقق تمامي موارد آن به همراه علل عدم اجراي آن، معين شود و در کنار اين، شرح خدمات مشابه براي پنج ساله دوم به شکل کامل نوشته و به شورا ارسال شود تا تمامي موارد در انتخاب مشاور لحاظ گردد.

پايان پيام/1046/آبان93

 

تصاویر مرتبط