دوشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر:

شوراياران چشمان بصير شوراي شهر و شهرداري هستند

رئيس کميسيون شوراياري شوراي شهر با بيان اينکه شوراياران چشمان بصير شوراي شهر و شهرداري هستند، گفت: تلاش شوراياران براي پيشرفت و تعالي شهر قزوين مي تواند مستمر و هميشگي باشد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمد رضا صديقي در جلسه معرفي شوراياران ناحيه مهديه که هفته گذشته در ساختمان اداري اين ناحيه برگزار شد، افزود: شوراياران با برگزاري جلسات هفتگي، ضمن آشنايي کامل و درستي که از منطقه و ناحيه خود دارند، خواسته هاي خود را به سه دسته کوتاه، ميان و بلند مدت تقسيم بندي کنند.

وي افزود: خواسته ها و نيازهايي که در مقطع زماني اندک مي توانند به آنها دست يابند را با مسئول ناحيه براي پيگيري در ميان بگذارند و خواسته هاي ميان و بلند مدت را که در بخشهاي عمراني، زيربنايي و توسعه اي مطرح هستند را در صورت جلسه اي تنظيم و به شورا ارسال تا تصميمات لازم در اين باره اخذ شود.

صديقي با بيان اينکه زمان تنظيم بودجه شهرداري و بررسي آن توسط شوراي شهر نزديک است، ادامه داد: خواسته ها و پيشنهادات خود را در قالب برنامه هاي سال 94 دسته بندي کرده تا در بودجه سال آتي رقمي براي اجرايي کردن آنها در نظر گرفته شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي شهر، رئيس کميسيون شوراياري در بخش بعدي سخنان خود گفت: امروزه برخي شهرها در حال رشد و تعالي هستند ولي کهن شهر قزوين از ديرباز در بخشهاي فرهنگي، سياسي، علمي و مذهبي حرفي براي گفتن داشته و زماني آنقدر اين مزايا زياد شده که پايتخت ايران نام گرفته است.

وي با تأکيد بر اينکه بايد تلاش شود تا قزوين را به جايگاه اصلي اش برسانيم، ادامه داد: ما داراي فرهنگ غني و ديرينه هستيم و بايد از اين ظرفيت به نفع شهرمان بهره ببريم، تلاش براي ارتقاء فرهنگ شهر نشيني از جمله اين موارد بايد باشد و شورا نيز تلاش مي کند به اين اهداف دست پيدا نمايد.

پايان پيام/1035/مهر93        

تصاویر مرتبط