شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

داودي، رئيس کميسيون ترافيک شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

نظارت بر عملکرد رانندگان سرويس مدارس

رئيس کميسيون ترافيک شورا گفت: يکي از مهمترين تصميم گيري هاي ستاد مهر قزوين، نظارت پليس راهور بر عملکرد رانندگان سرويس مدارسي است که در محدوده مدارس مشرف به خيابانهاي اصلي، مرتکب تخلف شدند.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حکمت ا... داودي با اعلام اين خبر، افزود: يکي از مهمترين اهداف ستاد مهر فراهم آوردن شرايط، براي تردد کم خطر و ايمن دانش آموزان و دانشجويان در شهر قزوين است.

 وي تصريح کرد: قبل از بازگشايي مدارس و مراکز آموزش عالي، ستاد مهر شوراي شهر و شهرداري قزوين با حضور تمامي دستگاه هاي خدمات رسان از جمله اداره کل آموزش و پرورش، پليس راهور و سازمانهاي ترافيک، آتش نشاني، اتوبوسراني، تاکسيراني و پايانه هاي شهرداري تشکيل شد.

وي با اشاره به تصميماتي که در اين ستاد گرفته شده است، گفت: خط کشي معابر و گذرگاههاي عابرين پياده، نصب تابلوهاي هشدار دهنده و ايمن سازي محل تردد دانش آموزان در اين ستاد مطرح و دستگاه مربوطه موظف به اجراي آنها شد.

اين عضو شورا يادآورشد: همچنين پليس راهور و بازرسان سازمان تاکسيراني با هدف جلوگيري از تخلفات رانندگي و عدم سوار نمودن بيشتر از ظرفيت در سرويس مدارس، به  صدور مجوز براي تاکسيهاي سرويس مدارس و نصب پرچمهاي مشخص و کنترل سرويسهاي مذکور موظف شدند.

رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر اضافه کرد: بنا به نظر اين ستاد، تمامي اتوبوسهايي که به علت نقص فني متوقف شده بودند، آماده به کار شده و ضمن صدور مجوز براي ميني بوسهاي سرويس مدرسه، نظارت بازرسان سازمان اتوبوسراني بر عملکرد آنان مصوب شد.

بنابر گزارش روابط عمومي شوراي شهر قزوين، رئيس کميسيون ترافيک شورا، از فعال شدن پليس مدارس به همت اداره کل آموزش و پرورش خبر دادو افزود: شهرداري نيز قبل از بازگشايي مدارس، تجهيزات مورد نياز براي تحقق اين اقدام را فراهم کرد.

وي خبر داد: ميزان هزينه سرويسهاي مدارس پس از تصويب کميته ماده 18، فرمانداري، اداره کل آموزش و پرورش و انجمن اولياء در شوراي شهر قزوين با 20 تا 25 درصد افزايش نسبت به سال قبل به تصويب رسيد.

رئيس کميسيون ترافيک شوراي شهر قزوين در پايان گفت: آموزش رانندگان سرويسهاي مدارس اعم از ميني بوس و تاکسي با هدف ارائه سرويسهاي امن به دانش آموزان نيز در دستور کار قرار گرفت.

پايان پيام/1006/مهر93 

 

تصاویر مرتبط