یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

در نشست شوراي شهر مورد واکاوي قرار گرفت؛

توسعه يا ساماندهي آرامستان هاي شهر؟

رئيس شوراي شهر خواستار ساماندهي آرامستان هاي شهرو روستاهاي الحاقي اطراف قزوين با دقت و تدبير ويژه شد

 

وجود  آرامستان ها در شهرها ضرورتي انکارناپذير است اما آنچه در اين ميان توجه به آن را ايجاب مي کند توسعه آرامستان ها بر مبناي ضوابط و اصول شهرسازي است، چراکه توجه نکردن به اين موضوع موجب توسعه آرامستان ها در گوشه وکنار شهر، بدون هيچ قاعده اي و به صورت قارچ گونه مي شود که بر سلامت جسمي و روحي شهروندان تأثير مي گذارد. شوراي شهر قزوين نيز پيرو درخواستي از سوي شهروندان مبني بر صدور مجوز براي ايجاد آرامستان در قطعه زميني مجاور آرامستان باراجين به واکاوي اين موضوع و تبعات موافقت با آن پرداختند و هر يک از اعضا نظرات خود را در اين خصوص بيان کردند که گزارش اين جلسه را از پيش رو مي گذرانيم؛
در اين نشست، عباس ظاهري رئيس شوراي شهر خواستار ساماندهي آرامستان هاي شهرو روستاهاي الحاقي اطراف قزوين با دقت و تدبير ويژه شد و افزود: اين موضوع بايد به گونه اي باشد که توسعه آرامستان ها بر مبناي اصول باشد و تعداد آن با جمعيت موجود و آينده همخواني داشته باشد چراکه نمي توان در هر گوشه شهر اقدام به ايجاد آرامستان کرد.
در توسعه و توزيع آرامستان ها شتاب زده عمل نکنيم
وي افزود: ساماندهي آرامستان هاي شهرها و روستاهاي اطراف قزوين بايد بر اساس کارشناسي و نيازسنجي درست صورت گيرد و در تناقض و تداخل با طرح هاي توسعه اي شهر نباشد همچنين توزيع آن بايد بر مبناي ديد کلان و برنامه بلند مدت باشد.
ظاهري با اشاره به وجود آرامستان هايي در برخي از مناطق منفصل شهري اظهار داشت: ساماندهي اين مکان ها از جمله باراجين بايد بر اساس يک نگاه جامع و توأم با تدبير صورت گيرد و ضمن جلوگيري از سود جويي، نيازهاي مردم ساکن را تأمين کند.
وي در خصوص تقاضاي عده اي از شهروندان براي صدور کاربري براي ايجاد آرامستان در باراجين اظهار داشت: براي اين اقدام، نيازمند بررسي بيشتر هستيم تا علاوه بر ساماندهي وضع موجود، حقوق افرادي هم که اقدام به خريداري قبور يا زميني با اين کاربري از افراد متفرقه نموده اند حفظ شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با اشاره به  اهداف طرح جامع و تفصيلي تصريح کرد: اگر بر اساس اين طرح ها  حرکت نماييم مي توانيم نيازهاي 30 سال آينده را نيز بررسي و پيش بيني  نماييم تا کارها با مشکلات احتمالي مواجه نشوند که توسعه آرامستان ها نيز از اين قاعده مستثني نيست.
 شهر متولي قانوني دارد
فرج اله فصيحي رامندي رئيس کميسيون خدمات شهري نيز با بيان اين مطلب که اداره شهر متولي قانوني دارد اظهار داشت: شهرداري با توجه به اختياراتي که قانون براي آن تعريف و مشخص نموده است بايد  نسبت به ساماندهي و نظارت بر روند توسعه آرامستان ها اقدام نمايد و مانع از ورود افراد حقيقي در اداره آرامستان ها شود.
فصيحي رامندي خواستار ساماندهي وضع موجود آرامستان ها شد و افزود: سازمان آرامستان ها بايد اقدام به تدوين آئين نامه اي براي ساماندهي آرامستان هاي موجود در داخل و خارج شهر نمايد تا علاوه بر ارائه امکانات اوليه در اين مکان ها و قطعه بندي آنها مانع از سودجويي افراد مختلف شود.
وي در خصوص تقاضاي عده اي از شهروندان براي دريافت مجوز براي ايجاد آرامستان در قطعه مجاور آرامستان باراجين اظهار داشت: ابتدا بايد طرح جامع و کاربري اين زمين مورد بررسي قرار گيرد تا متناسب با آن تصميم گرفته شود و اگر کاربري خاصي در اين نقطه تعريف شده باشد شهرداري اقدام به توافق با مالکان اين پلاک ثبتي مي کند تا حقي از آنها تضييع نشود.
وي همچنين خواستار ساماندهي آرامستان هاي مشعلدار، ناصر آباد، چوبيندر  باراجين بايد در کمترين بازه زماني شد.
توسعه آرامستان ها بر مبناي اصول شهرسازي باشد
علي فرخزاد نايب رئيس شورا نيز طي سخناني در اين نشست اظهار داشت: توسعه آرامستان ها بايد با توجه چشم انداز و جمعيت شهر باشد و  به مؤلفه هاي شهرسازي در توسعه آرامستان ها توجه شود تا  درآينده شاهد بروز مشکلات بهداشتي و زيست – محيطي در شهر نباشيم.
فرخزاد افزود: بايد تعريف روشني از ساماندهي يا توسعه آرامستان ها و مؤلفه هاي مورد نظر شورا و شهرداري در اين زمينه داشته باشيم تا بر مبناي آن براي شهر قزوين برنامه ريزي نماييم.
آرامستان باراجين داراي قدمت بالايي است
علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون برنامه  و بودجه نيز با بيان اين مطلب که آرامستان باراجين جزو قديمي ترين آرامستان هاي سطح شهر است گفت: تعداد افراد مدفون در اين مکان عقبه طولاني دارد و در حال حاضر نيز از اطراف قزوين براي خاکسپاري اموات خود به اين مکان مراجعه مي کنند.
صادقي نيارکي افزود: در صورت الحاق باراجين به قزوين به صورت قانوني، شهرداري بايد نسبت به ساماندهي اين آرامستان و همچنين انتظام بخشي به قبور اقدام نمايد.
مد نظر قرار دادن ساماندهي نه فروش
احد چگيني رئيس کميسيون املاک و توافقات نيز در خصوص آرامستان هايي که مردم اقدام به ايجاد آن نموده اند اظهار داشت:  بايد ساماندهي اين مکان ها توسط شهرداري و  به صورت نظارت و ارائه خدمات عمومي  در دستور کار قرار گيرد و نگرشي مبني بر فروش قبور در اين مکان ها نداشته باشد تا بتوانيم مردم را براي اجراي اين طرح همراه و متقاعد نماييم.
وي خواستار تطبيق توسعه آرامستان ها بر مبناي طرح هاي فرادست شهري شد و افزود: در طرح جامع و تفصيلي به خوبي اين موضوع بررسي شده است بنابراين بايد همسو با آن حرکت نماييم.
چگيني با بيان اين مطلب که پروژه هاي عمراني بايد امامزاده محور باشد اظهار داشت: مي توان در ساماندهي آرامستان ها هم از اين ظرفيت استفاده نمود اما به گونه اي که با اصول شهرسازي و سلامت مردم در تناقض نباشد.
وي همچنين خواستار اتخاذ تمهيدات لازم براي کاهش بار ترافيکي بهشت فاطمه(س) به خصوص در روزهاي پنج شنبه و جمعه به منظور تردد آسان شهروندان براي زيارت اهل قبور شد.
آرامستان ها نبايد در جهت وزش باشد
مريم نخستين عضو هيأت شورا نيز طي سخناني خواستار توسعه آرامستان ها بر مبناي اصول شهرسازي شد و افزود: با توجه به اين که قزوين شهري باد خيز است نبايد مکان يابي آرامستان ها در مسير باد باشد چراکه در وضعيت آب وهوايي موجود تأثير مي گذارد و از لحاظ زيست - محيطي نيز مشکل آفرين است.
توسعه آرامستان ها بر مبناي رشد جمعيت 
شهلا عطايي رئيس کميسيون بانوان و خانواده نيز خواستار تدوين طرحي براي گسترش آرامستان ها به صورت هدفمند شد و افزود: اگر مي خواهيم با مشکل برخي از کلانشهرها مانند تهران در اين زمينه مواجه نشويم بايد برنامه جامعي توسط سازمان آرامستان ها تهيه و براي تصويب به صحن شورا ارائه شود.
وي افزود: بايد تيمي متشکل از کارشناسان با محوريت توجه به نظرات مردمي و همچنين با در نظر گرفتن جمعيت موجود و رشد آن براي تدوين طرح ساماندهي و توسعه آرامستان ها اقدام به کار نمايند و نبايد هر زمين خريداري شده در شهر توسط شهروندان به آرامستان تبديل شود.
سود حاصل از فروش قبور توسط برخي از افراد کجا صرف مي شود؟
فاطمه اشدري رئيس کميسيون پيگيري و نظارت بر مصوبات شورا نيز اظهار داشت: بايد محدوده آرامستان هايي که توسط مردم در شهر ايجاد مي شود به خوبي مشخص شود تا مانع از گسترش خودسرانه آن در شهر شويم.
اشدري خواستار ساماندهي قبور به طور جدي شد و افزود: به طور قطع مردم به خاطر پايين بودن قيمت قبور تمايل به دفن اموات خود در اين مکان ها دارند اما اگر به اين وضعيت رسيدگي نشود  در آينده با آشفتگي در شهر مواجه خواهيم بود.
وي افزود: سود حاصل از فروش قبور در آرامستان هاي اطراف شهر به جيب افراد خاصي مي رود بدون آنکه قسمتي از اين پول صرف ايجاد خدمات در اين نقاط شود، بنابراين شهرداري بايد به عنوان متولي اصلي اين امر نسبت به ساماندهي آنها با در نظر گرفتن حقوق افرادي که اقدام به پيش خريد نموده اند  اقدام نمايد.
باز هم از مردم جا مانديم
محمد رضا صديقي  رئيس کميسيون شوراياري ها با اشاره به ورود مردم در ايجاد آرامستان ها تصريح کرد: در اين مورد نيز مردم از برنامه هاي شهري پيشقدم تر بوده اند در صورتي که اگر براي نزديک ترين روستا به قزوين يعني باراجين طرحي در زمينه آرامستان تدوين مي شد هرگز شاهد فروش خود سرانه قبور و حتي بي نظمي در وضعيت قطعات موجود نبوديم.
مانع از سوداگري فروش قبر توسط برخي از افراد شويم
حميدرضا الموتي معاون خدمات شهري شهرداري با بيان اين مطلب که افرادي خاص اقدام به فروش خودسرانه قبور در اطراف شهر مي کنند اظهار داشت: سود فروش از اين موضوع که گاه بسيار بالا است به جيب افراد خاصي منتقل مي شد و موجب سوداگري فروش قبور شده بود  که شهرداري براي جلوگيري از اين  اتفاق در منطقه باراجين  وارد عمل شده و مانع از انجام اين کار شده است.
الموتي با بيان اين مطلب که جانمايي آرامستان ها يکي از موضوعات مهم در راستاي توسعه شهري است اذعان داشت: به دليل انتقال شيرابه هاي آرامستان به منابع آب هاي زيرزميني بايد مکان يابي آن ها در پايين ترين نقطه ممکن باشد که شهرداري پيرو اين موضوع،  آرامستان بهشت فاطمه (س) را ايجاد و طرح توسعه آن را اجرا نمود.
اين مقام مسئول افزود: اگر جانمايي آرامستان ها درست صورت نگيرد، شبکه بهداشت وسلامت به منظور حفظ سلامت شهروندان وارد عمل شده و مانع از آن مي شود، بنابراين ايجاد آرامستان ها در شمال شهر مشکل بهداشتي دارد و نبايد در اين زمينه برنامه توسعه اي داشته باشيم.
وي در خاتمه با بيان اين مطلب که جانمايي آرامستان ها از نظر بهداشتي بسيار مهم است بيان کرد: اجازه توسعه آنها در هر منطقه به سادگي داده نمي شود که اميدواريم با کمک شورا طرح هاي مربوط به اين حوزه با تدبير و نظر کارشناسي صورت گيرد.
پيرو موضوعات مطروحه از سوي اعضاي شوراي شهر و نظر به اهميت ساماندهي و توسعه آرامستان ها مقرر گرديد سازمان آرامستان ها لايحه جامعي را در اين زمينه جهت تصويب به شورا ارائه دهد.
در قانون جامع شهرسازي و معماري کشور، احداث غسالخانه‌ها و آرامستان ها به‌عنوان يکي از الزامات مديريت شهري مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در اسناد طرح‌هاي جامع شهري نيز ايجاد و توسعه آن به‌عنوان تجهيزات شهري است. بنابراين افراد حقيقي با توجه به نص صريح قانون نبايد در اين موضوع وارد شودند و انتظار مي رود مجموعه مديريت شهري قزوين بايد با رعايت اصول شهرسازي، معماري، جانمايي درست، در نظر گرفتن بعد مسافت از شهر، مؤلفه هاي زيست- محيطي و بهداشتي، فرهنگي، اجتماعي، استانداردهاي طراحي، توپوگرافي و ... لايحه اي جامع به شورا ارائه دهد. از سوي ديگر، اعضاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان آگاه و امين مردم نقش بسزايي در رد يا اضافه نمودن بندهاي لايحه پيشنهادي و کيفيت آن دارند تا مردم نيز از سياست گذاري هاي اين نهاد مردمي رضايت حداکثري را داشته باشند و شاهد ايجاد آرامستان هايي منطبق با اصول مهندسي و بهداشتي در شهر باشند.
 

تصاویر مرتبط