پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

در نشست اخير شورا تصويب شد؛

شرايط بررسي لوايح کميسيون املاک و توافقات

در نشست اخير شوراي شهر، مدارک مورد نياز جهت بررسي لوايح مربوطه به حوزه تملک و توافقات بررسي و تأييد شد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، احد چگيني رئيس کميسيون املاک و توافقات شورا با اشاره به لوايحي که جهت بررسي به اين کميسيون ارجاع مي شود اظهار داشت: رعايت شرايط و تکميل بودن مدارک لازم، کمک شاياني به روند بررسي لوايح مي کند
چگيني همچنين خواستار توجه ويژه در تملکات مناطق کمتر توسعه يافته مانند هادي آباد با توجه به وضعيت مالي ساکنين آن شد و افزود: قيمت نهايي براي اين منازل با توجه به متراژ پايين آنها، بايد به گونه اي باشد که صاحبان اين پلاک هاي ثبتي بتوانند دوباره براي خود سرپناهي تهيه کنند و متضرر نشوند.
 بندهاي اين لايحه به شرح ذيل مي باشد؛
1-   در خواست کتبي متقاضي يا شهرداري منطقه.
2-   اسناد و مدارک مالکيت همراه با جريان ثبتي.
3-   نقشه هوايي، تفکيکي و جانمايي ملک همراه با تعيين متراژ دقيق و حدود چهارگانه.
4-   اولويت تملک با شرح کامل وکد اعتباري مصوب (در صورت نبود کد اعتباري، دلايل توجيهي آن ارائه گردد) و يا محل تخصيص اعتبار.
5-   نظريه شهرسازي منطقه و مرکز(نوع کاربري، شرايط در طرح بودن و ميزان متراژ دقيق).
6-   نظريه املاک منطقه و مرکز به همراه قيمت کارشناس رسمي (يک نفره يا سه نفره) يا خبره با قيمت گذاري شهرداري، همراه با تأييديه مالک و داشتن توافق مشابه.
7-   نظريه حقوقي  شهرداري منطقه و مرکز.
8-    نظريه مدير مالي شهرداري منطقه و مرکز.
9-   نظريه درآمد شهرداري منطقه و مرکز.
حداکثر زمان رسيدگي به درخواست تا حصول نتيجه يک ماه مي باشد.
همچنين مقرر گرديد؛ جهت تسريع در روند بررسي لوايح فايل پاورپوينت آنها به اين کميسيون ارائه شود.
 گفتني است؛ اين لايحه با رأي 11 عضو حاضر به تصويب رسيد.

تصاویر مرتبط