شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۴

رئيس کميسيون ترافيک تأکيد کرد:

ايمني در تردد عابرين پياده، با اجراي طرح پياده راه درخيام

کاهش معضلات ترافيکي و تسهيل در تردد عابران پياده، از اهداف اجراي طرح پياده راه در قسمتي از خيابان خيام به شمار مي رود.

حکمت اله داودي  رئيس کميسيون ترافيک شورا با تأکيد بر اين مطلب، اجراي طرح پياده راه سازي در حد فاصل چهار راهشهرداري تا سه راه خيام را اقدامي در راستاي احترام به حقوق عابران پياده و تلاش به منظور فرهنگسازي پياده روي به منظور انجام فعاليت هاي شهري دانست و  افزود:  اجراي اين طرح  هم اکنون وارد مرحله نهايي شده و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.
 اين مقام مسئول ادامه داد: تصميم گيري در خصوص انجام اين طرح  با برپايي نشست هاي مشترک توسط  اعضاي شوراي شهر، معاونت حمل و نقل و ترافيک و راهنمايي - رانندگي در دستور کار قرار گرفته است تا جوانب مختلف آن به خوبي مورد واکاوي قرار گيرد.
وي از انجام مذاکره با کسبه  و ساکنين اين محور به منظور همراهي در اجراي اين طرح خبر داد و افزود: در راستاي آگاهي از نظرات  مردمي و انعکاس آن در اجراي طرح، در حال حاضر سازمان هاي مجري در حال انجام گفتگو و برپايي نشست هاي مختلف با اين افراد هستند.
 داودي هدف از اجراي اين طرح  را حل مشکلات ترافيکيو تأمين ايمني تردد عابران پياده بر شمرد و ادامه داد: آرام سازي منطقه و محور مذکور، کاهش معضلات ترافيکي و جلوگيري از توقف و پارک خودروها در کوچه هاي اطراف با توجه به سلب آسايش ساکنين، از ديگر اهداف اجراي اين طرح مي باشد.
اين مقام مسئول با اشاره به مزاياي اجراي طرح پياده راه در شهر اظهار داشت: همراهي شهروندان به خصوص ساکنين اين خيابان، موجب موفقيت حداکثري در اين طرح و گسترش آن در ديگر محورهاي شهر خواهد شد.
وي در خاتمه اظهار داشت: تبيين مزاياي اجراي پياده راه براي شهروندان راهگشا خواهد بود و به تسهيل اجراي اين طرح در شهر خواهد انجاميد، بنابراين از رسانه هاي گروهي انتظار مي رود نسبت به اطلاع رساني مطلوب در اين  خصوص اقدام نمايند.

تصاویر مرتبط