چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۳

رئيس شوراي شهر قزوين:

جذب مشاور براي شوراي شهر قزوين در حال پيگيري است

: باتوجه به نقش مشاور در اجراي هرچه بهتر برنامه‌هاي شوراي شهر اين نهاد در حال پيگيري براي جذب مشاور است.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، عباس ظاهري در جلسه شوراي شهر قزوين اظهار کرد: يکي از اقداماتي که براي جذب مشاور بايد صورت گيرد، تدوين آئين نامه حاوي شرايط جذب مشاور است که در دستور کار شوراي اسلامي شهر قزوين قرار گرفته است.
وي افزود: در اين راستا هريک از کميسيون هاي شوراي اسلامي شهر قزوين برحسب نياز و باتوجه به معياري که مدنظر دارند، مي تواند افرادي را به عنوان مشاور و يا کارشناس انتخاب کرده و در اجراي برنامه هاي خود از تخصص وي بهره مند شود.
رئيس شوراي شهر قزوين اضافه کرد: يکي ديگر از اقداماتي که براي استفاده از متخصصان در اجراي برنامه هاي شوراي شهر قزوين موثر است، راه اندازي مرکز پژوهش شوراي اسلامي شهر قزوين است که در دستورکار شورا قرار گرفته است.
ظاهري ادامه داد: با راه اندازي اين مرکز نيز مي توان از پژوهش هايي که باحضور متخصصان و نخبگان در اين مرکز انجام مي شود، بهره مند شد.
نائب رئيس شوراي شهر قزوين نيز در اين خصوص گفت:براي اجراي برنامه هاي کوتاه مدت استفاده از مشاوران و کارشناسان خبره در امور عملي و تخصصي ضروري است.
علي فرخزاد افزود: باتوجه به اين که براي اجراي برخي از برنامه ها بايد زمان بيشتري صرف شود و در بعضي از شرايط اعشاي شورا به دليل حجم بالاي کار زمان کمتري در اختيار دارند، استفاده از کارشناس در کنار اعضاي شورا در تسهيل امور و سرعت بخشيدن به روند اجراي برنامه ها تاثير مثبتي دارد.
عضو شورا اسلامي شهر قزوين نيز در اين خصوص بيان کرد: باتوجه به اين که 400وظيفه برعهده شهراري و شوراي اسلامي شهر قزوين قرار دارد، جذب مشاور براي هريک از اين موارد مقدور نيست.
احد چگيني اظهار کرد: درصورت جذب مشاور و يا کارشناس براي پيشبرد هرچه بهتر و سريعتر برنامه هاي شوراي اسلامي شهر قزوين پيشنهاد مي شود از افرادي استفاده شود که در زمينه هاي مختلف مرتبط با مجموعه مديريت شهري تخصص داشته باشند.
وي افزود: اقدام هريک از کميسيون هاي شوراي اسلامي شهر قزوين براي استفاده از تخصص مشاوران و کارشناسان متبحر نيز در تسهيل اجراي برنامه ها نقش مهمي داشته و مي تواند راهگشا باشد.
اين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين عنوان کرد: از سوي ديگر برخي از کميسيون هاي شوراي اسلامي که جنبه اجرايي ندارند نياز به جذب مشاور و کارشناس براي آنان نيست زيرا اعضاي آن کميسيون که از تخصص لازم برخوردارند مي توانند به تنهايي اجراي برنامه ها را به پيش ببرند.
يکي ديگر از اعضاي شوراي شهر قزوين اظهار کرد: حضور مشاور در شوراي شهر قزوين مي تواند خلاء زماني که به دليل تراکم کار در اين نهاد وجود دارد را پرکرده و در تسهيل امور موثر باشد.
علي صادقي نيارکي افزود: باتوجه به اين که تعداد دانشگاه هاي قزوين قابل توجه است براي تسريع در اجراي برنامه هاي شورا مي توان از اساتيد دانشگاهي و نخبگان که با مردم بيشتر در ارتباط بوده و از انتظارات آنان آگاه هستند، بهره مند شد.
رئيس کميسيون سلامت شورا شهر قزوين نيز در اين مورد بيان کرد: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين اعضاي متخصص و کارشناس زيادي دارد که براي تسهيل در امور شوراي شهر مي توان از تخصص آنان بهره مند شد.
مريم نخستين اضافه کرد: از سوي ديگر استان قزوين از استان هاي دانشگاهي کشور بوده و جمع زيادي از اساتيد، نخبگان و دانشجويان در شهر قزوين سکونت دارند که بهره مندي از ايده ها و نظرات آنان در پيشبرد اهداف شورا نقش مهمي ايفا مي کند.
عضو کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي شهر قزوين در اين خصوص اظهار کرد: باتوجه به اين که عملکرد مشاوران و کارشناساني که در شوراي شهر قزوين بکارگيري مي شوند به اين نهاد نسبت داده مي شود در انتخاب اين افراد بايد دقت زيادي شود.
فاطمه اشدري خاطرنشان کرد: مشاور و يا کارشناسي که با اعضاي شوراي شهر در اجراي برنامه ها همکاري مي کند بايد از تخصص و تبحر بالايي برخوردار باشد تا روند اجراي برنامه هاي اين نهاد تسريع شده و شاهد خروجي مطلوبي باشيم.
نائب رئيس کميسيون فني و عمران شوراي شهر قزوين در خصوص راه اندازي مرکز پژوهش شوراي شهر قزوين گفت: بايد راهکاري انديشيده شود که بتوان از پژوهش ها به صورت علمي در شوراي شهر قزوين بهره مند شد.
حسين غياثوند افزود: تشکيل اتاق فکر درشوراي شهر قزوين و استفاده از تصمياتي که در چنين فضايي گرفته مي شود نيز راهگشاست.
وي عنوان کرد: يکي ديگر از سازمان هايي که براي پيشبرد اهداف مجموعه مديريت شهري مي توان از آن بهره مند شد، استفاده از ظرفيت سازمان نظام مهندسي ساختمان است زيرا اين سازمان متخصصان استان در 7گروه تخصصي را در مجموعه خود دارد.
نائب رئيس کميسيون فني و عمران شوراي شهر قزوين تدوين آئين نامه براي استفاده از کارشناسان و متخصصان را ضروري دانست.
انتهاي پيام/
 

تصاویر مرتبط