دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

رئيس کميسيون فرهنگي تأکيد کرد؛

طرح تفکيک از مبدأ نيازمند حمايت مردم و فرهنگسازي

اجراي موفقيت آميز طرح تفکيک از مبدأ، نيازمند همکاري همه جانبه مردم و فرهنگسازي در اين زمينه است.

 

حسين صلح جو منفرد، رئيس کميسيون فرهنگي شورا با تأکيد بر اين مطلب اظهار داشت: يکي از ابزارهاي اساسي جلب مشارکت شهروندي، تغيير دادن رفتار آنها از طريق فرهنگسازي است و مهمترين راهکار براي ايجاد تغيير و ارتقاي فرهنگ شهروندي، آموزش در اين زمينه است که بايد با به کارگيري راه هاي مختلف در دستور کار مسئولان شهري قرار گيرد.
صلح جو با بيان اين مطلب که آموزش غير مستقيم، اثر بخشي بيشتري بر بينش و رفتار شهروندان دارد اذعان داشت: اين رويکرد مي تواند تأثير بسزايي در جلب مشارکت شهروندان در انجام بسياري از طرح هاي شهري داشته باشد.
وي ادامه داد: اجراي طرح تفکيک از مبداء نيز يکي از طرح هاي شهري است که موفقيت آن در گرو همکاري شهروندان است و  آموزش هاي شهروندي در روند اجراي آن مي تواند بر همکاري مردم بيفزايد.
اين مقام مسئول يکي از مشکلات مهم شهرنشيني را روند رو به رشد توليد زباله بر شمرد و ادامه داد: براي رفع اين معضل بايد تمهيدات لازم انديشيده شود که يکي از روش هاي مناسب، برگشت اين مواد به چرخه توليد است.
وي بر لزوم اجراي طرح تفکيک از مبدأ تأکيد و تصريح کرد: توجه نکردن به اين مسئله مشکلات زيست محيطي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد، در حالي که با استفاده بهينه از اين ظرفيت مي توان از توليد حجم زباله جلوگيري به عمل آورد و با کنترل و کاهش توليد زباله، شاهد جلوگيري از وارد آمدن برخي صدمات و آسيب ها به محيط زيست شد.
اين مقام مسئول ادامه داد: در صورت جداسازي اين مواد در مبدأ توسط شهروندان، با بازيافت زباله ها مي توان اقدام مؤثري براي بازيافت و دفع بهداشتي زباله انجام داد و از آلودگي محيط زيست و از بين رفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري کرد.
رئيس کميسيون فرهنگي با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجراي طرح تفکيک از مبدأ به صورت کامل در شهر قزوين اظهار داشت: شهرداري قزوين تا کنون اقدامات سازنده اي را در جهت آماده سازي شهروندان در برخي از مناطق شهر نموده است و با انجام برنامه ريزي هاي لازم، مرحله جديد اين طرح به صورت کامل به اجرا در خواهد آمد.
صلح جو با بيان اين مطلب که ترکيبات پسماندها به صورت قابل ملاحظه اي قابل بازيافت است اذعان داشت: اين موضوع بدان معنا است که با اجراي طرح  تفکيک از مبدأ مي توان موادي از قبيل کمپوست تهيه و جهت کشاورزي و کودسازي مورد استفاده قرار داد.
وي بر لزوم فرهنگسازي در جريان اجراي طرح تفکيک از مبدأ تأکيد و تصريح کرد: برنامه ريزي آموزشي بايد در بين اقشار مختلف جامعه  و با بهره گيري از وسايل آموزشي محقق شود.
صلح جو از بانوان به عنوان يکي از تأثير گذارترين اقشار جامعه ياد و تصريح کرد: انجام آموزش هاي لازم در بين اين گروه مي تواند موفقيت هاي چشمگيري را در حوزه برنامه هاي مديريت شهري به خصوص طرح تفکيک از مبدأ ايجاد نمايد.
وي در ادامه به مواد بازيافتي در زباله ها اشاره و تصريح کرد: کاغذ، کارتن، پلاستيک و شيشه، ترکيبات مختلف زباله هاي شهري را تشکيل مي دهند و در صورت بازيافت، از نظر اقتصادي و بهداشتي مزاياي بسياري را متوجه شهر و شهروندان خواهد نمود.
اين مقام مسئول با تأکيد بر لزوم توجه همه جانبه نهاد هاي مردمي اذعان داشت: اجراي صحيح اين طرح نياز به همکاري بيشتر NGO ها جهت تبليغ و اطلاع رساني و همچنين اجراي برنامه هاي فرهنگي و تشويقي به منظور ترغيب شهروندان دارد.
رئيس کميسيون فرهنگي خاطرنشان کرد: در ساير شهرها سال ها زمان صرف شده تا اين گونه طرح هاي فرهنگي توسعه يابند و جاي خود را در برنامه هاي زندگي شهروندان پيدا کنند،بنابراين اجراي کامل برنامه هاي بازيافت در شهر قزوين نيز نيازمند توسعه مسائل فرهنگي و گذشت زمان جهت تشويق مردم در خصوص دانستن مسائل پسماند مي باشد که اين امر نه تنها باعث ارتقاء سطح بهداشت شهر، بلکه منبع مناسبي براي کسب درآمد و اشتغال زايي خواهد بود.
اين مقام مسئول ادامه داد: شهرداري ها به عنوان متولي طرح تفکيک از مبدأ زباله، بايد نقش متولي فرهنگسازي را در ميان شهروندان ايفا کنند و با ارائه خدمات تشويقي مانند توزيع کيسه زباله و استفاده از توانمندي سازمان هاي مردم نهاد و آموزش چهره به چهره در راستاي اجراي موفقيت آميز اين طرح گام بردارند.
وي در خاتمه بر نقش سازنده رسانه ها در طرح تفکيک از مبدأ اشاره و تصريح کرد: در زمينه فرهنگ سازي براي کاهش ميزان توليد زباله و تفکيک زباله از مبدأ، رسانه ها به عنوان يکي از پايه هاي فرهنگ ساز در جامعه، نقش مهم و تعيين کننده اي دارند، از همين رو  بايد از ظرفيت آنها به نحو مطلوب استفاده شود.

تصاویر مرتبط