دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

رئيس کميسيون بهداشت و سلامت خواستار شد؛

اجراي پيوست سلامت در بودجه سال 93 شهرداري

در راستاي ارتقاء سلامت شهروندان، اجراي پيوست سلامت بايد در بودجه سال 93 شهرداري مورد توجه قرار گيرد

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ، سيد کاظم مجابي با تأکيد براين مطلب در نشست علني شوراي شهر اظهار داشت: تحقق پيوست سلامت بايد در پروژه هاي شهري مورد توجه قرار گيرد تا شاهد حفظ و ارتقاء وضعيت سلامت شهروندان باشيم.
مجابي با اشاره به کاهش و افزايش برخي از کدهاي بودجه اي اظهار داشت: اختصاص رديف بودجه به پروژه ها بايد بر اساسميزان اثر بخشي و پيشرفت فيزيکي آنها صورت گيرد. همچنين اين رويکرد بايد در روند بررسي بودجه نيز محقق شود.
اين مقام مسئول همچنين خواستار برآورد دقيق هزينه ها در بخش هاي مختلف شد و افزود: اين رويه، از حذف برخي کدهاي بودجه در طول سال و بروز مشکل در هزينه هاي جاري سازمان ها جلوگيري خواهد کرد.

تصاویر مرتبط