یکشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴

بررسي بودجه هفته نامه پيام شهر

کد بودجه هفته نامه پيام شهر در صحن علني شورا مورد بررسي قرار گرفت.

مهدي نور محمدي مدير مسئول هفته نامه پيام شهر طي سخناني با اشاره به اهميت رسانه در عصر حاضر اظهار داشت: تقويت جايگاه رسانه در بين مردم و مسئولان نقش موثري در تنوير افکار عمومي دارد.

نورمحمدي با اشاره با تعامل تنگاتنگ مردم از تولد تا مرگ با شهرداري تصريح کرد: از همين رو بايد از طريق ظرفيت هاي موجود، اطلاع رساني لازم در حوزه فعاليت هاي مجموعه مديريت شهري به مردم صورت گيرد.

اين مقام مسئول بر مزاياي چاپ نشريات و تقويت اطلاع رساني در مجموعه مديريت شهري تأکيد  و تصريح کرد: ارتقاءآگاهي  شهروندان، تنظيم مناسبات شهرداري با ساير ادارات، فرهنگ سازي، مستند سازي براي آيندگان و انعکاس به موقع و جامع فعاليت هاي شورا  و شهرداري از جمله اين موارد مي باشد.

وي با بيان اين مطلب که فرهنگ سازي در جامعه، يکي از بالاترين درآمدهاي جامعه محسوب مي شود  اذعان داشت: نشريه پيام شهر در حوزه هاي حقوق شهروندي، آپارتمان نشيني، تفکيک زباله از مبدأ و ساير مباحث آموزشي  و اجتماعي به چاپ رسيده است و اين رويکرد موجب کاهش هزينه ها در قسمت هاي مختلف شهرداري است.

نورمحمدي با اشاره به تيراژ 5 هزار نسخه اي هفته نامه پيام شهر اظهار داشت: دامنه مخاطبان اين نشريه را افراد مختلف، گروه هاي سني و شهروندان ساکن در مناطق منفصل و  متصل شهري تشکيل مي دهد، همچنين توزيع آن به صورت منظم در نماز جمعه نيز صورت مي گيرد.

لزوم ايجاد درآمد زايي

حسين غياثوند رئيس کميسيون شهرسازي شورا بر لزوم انعکاس مشکلات شهري در نشريه پيام شهر تأکيد  و تصريح کرد: بايد با انعکاس دغدغه هاي مردمي در اين هفته نامه، بر جذابيت آن افزود و دايره مخاطبان آن را افزايش داد.

اين مقام مسئول بر لزوم ايجاد نقد منصفانه در هفته نامه پيام شهر تأکيد  و تصريح کرد: بايد به دور از هرگونه غرض و بي طرفانه، مشکلات موجود شهري به خصوص در حوزه مديريت شهري را  بازتاب داد  تا زمينه رسيدگي و رفع آنها فراهم شود.

وي همچنين بر لزوم درآمد زايي اين هفته نامه تأکيد  و تصريح کرد: بايد ساز وکارهاي درآمد زايي به منظور تأمين بخشي از هزينه ها انديشيده شود.

توليد گزارش هاي تحليلي

احد چگيني رئيس کميسيون املاک و توافقات نيز بر ضرورت توليد گزارش هاي تحليلي تأکيد و تصريح کرد: استفاده از توان نيروهاي  روزنامه نگار در غني نمودن مباحث اين نشريه کمک شاياني خواهد نمود.

چگيني ادامه داد: توليد سرمقاله، توجه به مخاطب شناسي، ارتقاء حوزه نفوذ پيام شهر و تدوين برنامه اقتصادي از ديگر مواردي است که بايد در رويکرد هفته نامه مورد توجه قرار گيرد.

توجه به رسالت مطبوعاتي

فرج اله فصيحي رامندي رئيس کميسيون خدمات شهري نيز در اين نشست بر وظيفه خطير پيام شهر در حوزه اطلاع رساني تأکيد و تصريح کرد: بايد رسالت مطبوعاتي  را جايگزين رويکرد گزارشگري نماييم.

تغيير رويکرد در سياست گذاري ها

حسين صلح جو منفرد رئيس کميسيون فرهنگي شورا نيز اظهار داشت: لزوم تغيير نگرش و رويکرد در اين هفته نامه در راستاي غني نمودن آن وجود دارد.

گفتني است؛ مقرر گرديد کارگروهي متشکل از اعضاي شورا و مدير مسئول هفته نامه پيام شهر، راهکارهاي مختلف در حوزه درآمد زايي اين هفته نامه و ايجاد سرفصل هاي مختلف را  قبل از اتمام بررسي بودجه بررسي  و نتيجه آن را به صحن شورا اعلام نمايد.

 

تصاویر مرتبط