سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

عضو شوراي شهر مطرح کرد:

تبديل قزوين به شهر اسلامي نيازمند حمايت هاي فرا استاني است

تبديل قزوين به يک شهر اسلامي و سرآمد، نيازمند حمايت هاي فرا استاني است.

 

علي صادقي نيارکي رئيس کميسيون برنامه و بوجه شورا با بيان اين مطلب که در نشست علني شورا اظهار داشت: حضور و نقش کشورهاي اسلامي و نيز  حمايت دولت جمهوري اسلامي در راستاي تداوم نقش قزوين به عنوان دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي بسيار حائز اهميت است.
 صادقي نيارکي ادامه داد: لزوم تعيين شاخصه‌هاي شهر اسلامي بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ‌هاي موجود در کشورهاي اسلامي وجود دارد که براي تحقق اين مهم،بايد پژوهشکده‌اي راه‌اندازي و بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ‌هاي موجود در کشورهاي اسلامي، الگوي جامعي تعريف شود که براي ديگر کشورهاي اسلامي نيز مقبوليت داشته باشد.
اين مقام مسئول، حمايت از شهرداري و برگزارکنندگان اين مجمع را مهم خواند و ادامه داد: تأثيرگذاري دبيرخانه در کشورهاي جهان اسلام با سياست‌گذاري و تعيين شاخصه‌هاي يک شهر اسلامي از طريق پژوهش امکان‌پذير است.
وي راه اندازي دبير خانه مجمع جهاني شعر اسلامي را فرصت مغتنمي بر شمرد و اذعان داشت: بايد از فرصت پيش آمده براي راه‌اندازي مجمع جهاني شهر اسلامي نهايت استفاده را ببريم و در اين مسير بديهي است که شهرداري هزينه‌هايي نيز متحمل شود که سود اين موضوع به شهر باز خواهد گشت.

تصاویر مرتبط