سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سخنگوی پارلمان محلی قزوین تاکید کرد؛

استفاده از امتیازات بین المللی برای توسعه شهر قزوین

سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین در تذکری خواستار توجه شهرداری به حفظ برنامه های بین المللی و استفاده از امتیازات آن در توسعه شهری درعرصه های مختلف به ویژه حوزه فرهنگی شد.

به گزارش روابط عومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ مهدیه سادات قافله باشی سخنگوی پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری برگزار شد، با اشاره به عدم موفقیت شهرداری قزوین در کسب عناوین و امتیازات بین الملی گفت: شهرداری قزوین در کسب عناوینی همچون شهرخلاق ،پایتخت کتاب و شهر دوستدار کودک و کُریدور گردشگری غرب خوب عمل نکرده است و به دلیل عدم ارائه برنامه های مناسب ، امتیازات را از دست داه ایم.
:وی با بیان اینکه قزوین یکی از شهرهای منتخب برای پایلوت شهر دوستدار کودک با همکاری یونیسف و وزارت کشور بود، افزود: موضوع انتخاب شهر قزوین به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک در کمیته ملی هماهنگی شهر دوستدار کودک، واقع در مرکز امور بین‌الملل وزارت کشور، مورد بررسی قرار گرفت؛ ولی در ارزیابی ها نتوانست امتیاز لازم را کسب کند و در گزینش نهایی قزوین انتخاب نشد.

قافله باشی با بیان این که شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتمـاع محلی اسـت که در آن نظرها، نیازها، اولویت‌ها و حقوق کودک، بخش جدایی ناپذیر از سیاست ها، برنامه‌ها و تصمیم‌های عمومی باشد، خاطرنشان کرد: در ارزیابی وزارت کشور در خرداد ماه امسال شهرهای تهران، تبریز، رشت، سمنان، شیراز، گرگان، کرمان، مشهد، همدان، یزد و بندرعباس به عنوان شهرهای دوستدار کودک انتخاب شدند.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پارلمان محلی قزوین در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری قزوین نمی تواند برنامه‌های خود را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به خوبی ارائه دهد، افزود: در ابتدای کار شورای پنجم شهر قزوین به عنوان پایتخت کتاب معرفی شد؛ ولی در نهایت سال اول نیشابور و سال دوم کاشان این عنوان را بدست آورند.

به گفته سخنگوی پارلمان محلی قزوین در بحث شهر خلاق با نگاه شهر خوشنویسی و صنایع دستی به یونیسف معرفی شدیم و طرح نوشته و تهیه شد ولی در نهایت به دلیل عدم ارسال به موقع برنامه ها، نتوانستیم انتخاب شویم و در این راستا شهر اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی و سنندج به عنوان شهر موسیقی معرفی شدند.

قافله باشی همچنین در ادامه سخنانش به عدم انتخاب قزوین به عنوان محور گردشگری غرب اشاره کرد و گفت: پیش از این قرار بود توسط شورای عالی استانها شهرهای همدان، کرمانشاه، ، سنندج و قزوین محور گردشگری غرب کشور را تشکیل دهند؛ اما در نهایت به دلیل عدم پیگیری، شهرداری قزوین از این محور حذف شد و شهرهای کرمانشاه، سنندج و همدان در شورای عالی استانها طی جلسه ای تفاهم‌نامه سه جانبه پیرامون تبادل مسافر و گردشگر منعقد کردند.

قافله باشی با تاکید بر اینکه توسعه برنامه های ملی وبین الملی باعث استفاده از اعتبارات بین الملی می شود، تاکید کرد: ضرورت دارد تا شهرداری قزوین درراستای حفظ برنامه های بین المللی و استفاده از امتیازات آن در توسعه شهری برنامه ریزی کند.

وی همچنین خواستار نظارت و رسیدگی به ساختمانهای واگذاری شده شهرداری به دستگاهها و افراد شد و گفت: بعضاً دیده شده که این ساختمانها تغییرکاربری و یا اجاره داده می شوند و شهرداری قزوین نیز از این موضوع بی اطلاع است.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین در بخش دیگری از این جلسه در تذکری خواستار ساماندهی و رسیدگی به وضعیت جاده سلامت شد.

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط