سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

احد چگینی:

اول تملک کنید بعد پروژه عمرانی اجرا کنید

ضرورت دارد تا شهرداری قزوین برای جلوگیری از بروز مشکل، قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی نسبت به انجام امور تملکی پروژه ها وارد عمل شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ احد چگینی رییس کمیسیون حقوقی ، بازرسی و نظارت پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد، با تأکید بر این مطلب اظهارکرد: شهرداری قزوین در ادامه اجرای طرح کمربندی شرق باید موضوع تملک و توافق ‌های پروژه را انجام دهد.

وی افزود: شهرداری با اجرای پروژه باعث ارزش افزوده زمینهای اطراف آن می شود که اگر این توافق و تملک ها برای ادامه روند اجرایی پروژه کمربندی شرق انجام نشود، شهرداری در سالهای آینده با مشکل بیشتری برای تملک املاک واقع در مسیر روبه رو می شود.

احد چگینی در ادامه به قرائت مصوبات کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین و برخی از مغایرتهای اعلامی از سوی هیات تطبیق فرمانداری قزوین در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت و اعضای پارلمان محلی درخصوص آنها بحث و تصمیم گیری کردند.

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط