سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

زهرا یوسفی:

کودکان کار باید مورد حمایت قرار گیرند

به منظور ساماندهی کودکان کار ساختمانی توسط شهرداری قزوین درنظر گرفته شده است که این کودکان درآن آموزش و مشاوره گرفته و بسته های تغذیه ای دریافت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین؛ زهرا یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری و سلامت پارلمان محلی قزوین درجلسه علنی شورا با دستور کار بررسی لوایح شهرداری، درخصوص لایحه شهرداری قزوین پیرامون تحویل ساختماني درخیابان سعدی برای ساماندهی کودکان کار گفت: کودکان کار به دلیل این که درمعرض آسیبهای اجتماعی متعدد قرار دارند، باید حمایت شوند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، این نهاد در زمینه ساماندهی کودکان کار وظایفی دارد و دراین خصوص طی یکسال گذشته تلاشهای زیادی برای اختصاص مکانی مناسب برای کودکان کار از سوی کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهرقزوین انجام شده است.

 یوسفی با بیان این که کودکان دراین مکان خدمات سرپایی دریافت می کنند، تاکید کرد: کودکان کار کودکان مشکل داری نیستند و آسیب اجتماعی ایجاد نخواهند کرد؛ بلکه خود در معرض آسیب هستند و باید آموزش مهارتهای فردی و مهارتهای اجتماعی ببینند و قرار است دراین مکان بسته های حمایتی، تغذیه ای و مشاوره ای نیز دریافت کنند.

به گفته وی، بهزیستی درامر آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای سابقه طولانی و درخشان دارد و شهرداری وشوراي شهر دراین خصوص ورود نخواهند کرد.

وی با بیان اينكه مدت قرارداد واگذاری ساختمان به بهزیستی یک ساله میباشد خاطر نشان کرد: قراراست کودکان در طول روز به مکان درنظر گرفته شده مراجعه کنند و بحث اقامت در آنجا مطرح نیست.

یوسفی تصریح کرد: پس از ارزیابی عملکرد یک ساله بهزیستی و درصورت ارائه خدمات مناسب، قرارداد ساختمان مذکور برای ساماندهی کودکان کار تمدید می شود و درغیر این صورت فسخ خواهد شد .
پایان خبر/

تصاویر مرتبط