سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین صورت گرفت؛

تصویب کلیات بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

کلیات بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در ادامه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری، اعضای پارلمان محلی قزوین بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و کلیات آن را در بخش بودجه برنامه ای سازمان تصویب کردند.

براساس این گزارش؛ بودجه این سازمان از جمله پروژه کمک عمرانی به مساجد ، خرید وسایل و تجهیزات جدید پارکی، پروژه تجهیز خانه_ موزه آیت اله ابوترابی و شهید بابایی، مرمت ابنیه سازمان، اجرای طرح خرید، احداث تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری و تعمیرات اساسی و نوسازی مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط