یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

تصویب کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری در پارلمان محلی قزوین

کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری قزوين پس از بحث و بررسي توسط اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در جلسه علنی پارلمان محلی قزوین که به بررسی کدهای هزینه و درآمدهای جاری بودجه سال ۹۹ شهرداری اختصاص داشت، کلیات بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین به مبلغ ۷۶۰ میلیارد تومان توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به تصویب رسید.

تصاویر مرتبط