یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

بررسی هزینه های جاري سال ٩٩ شهرداری در پارلمان محلی قزوین

در ادامه روند بررسی بودجه پیشنهادی سال ٩٩ شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به بررسی اعتبارات هزینه ای و هزینه های جاری بودجه پیشنهادی شهرداری پرداختند.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در سومین جلسه بررسی بودجه شهرداری قزوین اعضای پارلمان محلی این شهر به بررسی جزییات بخش اعتبارات هزینه ای شهرداری پرداختند.

براساس این گزارش؛ هزینه های پرسنلی شامل حقوق، مزایا و دستمزد پرسنل و حقوق و اجرت کارکنان قراردادی مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در بخش هزینه های اداری و سرمایه ای، اعتبارات پیش بینی شده مورد تایید و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت.

این گزارش خاطرنشان می کند؛ در بخش اعتبارات هزینه ای ، هزینه های انتقالی که شامل کمک به کتابخانه ها، هدایا و پرداختهای تشویقی، کمکی و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی و... است، مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت و با قید ارائه گزارش ماده ۱۶ و ماده ۱۷ این بخش مورد تایید اعضای پارلمان محلی قزوین قرار گرفت‌.

براساس این گزارش؛ در این جلسه فصل یک و دو بخش هزینه های خدمات شهری مورد تصویب اعضای پارلمان محلی قزوین قرار گرفت.

این گزارش خاطرنشان می کند؛ در بخش خدمات قراردادی هزینه های آموزشی شهروندان و کارکنان، هزینه های واگذاری خدمات شهری، اداری، مطالعاتی و تحقیقاتی، فعالیتهای برنامه ای از جمله مواردی بود که در این بخش مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در ادامه این جلسه کدهای اعتبارات هزینه ای از جمله بازپرداخت وام و کارمزد دیون و تعهدات کمک و پرداختهای دیگر به بخش خصوصی مورد تایید قرار گرفت.

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط