دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

تصویب بودجه پیشنهادی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری

در چهارمین جلسه بررسی بودجه شهرداری، اعضای شورای شهرقزوین بودجه پیشنهادی سازمانهای اتوبوسرانی تاکسیرانی و سازمان حمل ونقل و ترافیک و مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین را بررسی و تصویب کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در این جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین برآورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان پایانه های مسافربری شامل طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافربری و پروژه های بهسازی محیط پایانه ها و ساماندهی ایستگاههای ورودی شهر و...مورد بررسی اعضای شورای شهر قزوین قرارگرفت و برای ساماندهی پایانه غرب(نسیم شمال) ردیف بودجه ای درنظرگرفته شد که مورد موافقت قرار گرفت.
 

براساس این گزارش؛ پروژه های تملک و دارایی های سرمایه ای سازمان اتوبوسرانی که شامل طرح بهبود ترافیک، طرح خرید اتوبوس ومینی بوس و قطعات یدکی و طرح احداث و تکمیل پایانه های مسافربری مورد بررسی قرار گرفت و توسط نمایندگان مردم در پارلمان محلی قزوین تصویب شد.

این گزارش خاطرنشان می کند؛ برآورد پروژه های تملک دارایی سرمایه ای سازمان تاکسیرانی از جمله ساماندهی ایستگاههای تاکسی و خطوط ویژه، کمک به طرح نوسازی ناوگان تاکسی و پروژه حفظ، نگهداری و توسعه جایگاهها مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرارگرفت و تصویب شد. همچنین مقرر شد برای ساماندهی پیک های موتوری دراین سازمان اعتباری درنظرگرفته شود.

این گزارش می افزاید؛ در بخش بودجه مرکز کنترل ترافیک، پروژه خرید و اجرای زیرساخت مرکز کنترل ترافیک با قید استفاده از فناوری های نوین در حوزه حمل ونقل به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین رسید.

در این گزارش آمده است؛ اعضای شورای اسلامی شهرقزوین پروژه های تملک دارایی سرمایه ای سازمان حمل و نقل و ترافیک را مورد بررسی قراردادند و برنامه های حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری شامل طرح های بهبود ترافیک، احداث وتکمیل پل روی رودخانه و روگذرو زیرگذر معابر شهری، توسعه تابلوهای راهنمای مسیرسازمان ترافیک، پروژه مناسب سازی گذرهای عرضی عابران پیاده و آرام سازی ترافیک را بررسی کردند که مقررشد؛ احداث پل عابر پیاده شهرک دانش در اولویت قرارگیرد.

این گزارش اضافه می کند؛ در این جلسه بودجه پیشنهادی سازمان حمل و نقل و ترافیک به تصویب نمایندگان مردم در پارلمان محلی قزوین رسید.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط