یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

نصب المان پاکبان در قزوینجلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در این جلسه پس ازبررسي این المان، در خصوص جانمايي آن نیز با حضور مديران عامل سازمان هاي خدمات طراحي و زيباسازي، كارشناسان اين سازمان ها و معاونت هاي مرتبط و مشاور طرح بحث و تبادل نظر شد.

این گزارش خاطرنشان می کند؛ این المان به طول ۵ متر، عرض ۲ متر و ارتفاع ٤ و نیم متر طراحی و در حال ساخت است.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط