شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

حق شناس:

برای شورای فرهنگ عمومی ویترین خاص باز شود 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ محسن حق شناس عضو پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار شد، خطاب به اسماعیلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: شما دبیر شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان یکی از مهم ترین شوراهای استانی هستید و فرهنگ عمومی هم آن جایی است که شهرداری ها بیشترین ارتباط را با آن دارند.

وی گفت: در یک سال گذشته بنا به دلایل مختلف شاهد عدم تشکیل این شورا بودیم؛ اما اکنون خواستار فعالیت مستمر این شورا و کمیته های ذیل آن هستم.

حق شناس ادامه داد: درگذشته خود عضو این شورا بودم و گاهی مشاهده می شد که جلسه ای که باید به هم افزایی بین مردم و مسئولین در موضوعی واحد منجر می شد، نتیجه بخش نبود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: از شما می خواهم که برای شورای فرهنگ عمومی ویترین خاص باز کنید و آن را با هیچ یک از کارهایتان مقایسه نکنید؛ چه بسا اگر یکی از این فعالیتها در شورای فرهنگ عمومی به نتیجه برسد؛ قطعا خیلی از فعالیت های شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

این عضو پارلمان محلی قزوین در بخش دیگری از سخنانش به خلط موضوع فرهنگ و مباحث اجتماعی اشاره و بیان کرد: متاسفانه به هر رخدادی که مردم به آن اقبال نشان می دهند، موضوع فرهنگی می گوییم که این اشتباه است؛ در حالی که موضوع فرهنگی موضوعی عمومی است که ریشه در دین دارد.

وی خواستار توجه و مدنظر قرار دادن این موضوع در فرآیندهای برنامه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شد و گفت: نباید کارها به گونه ای پیش برود که شاهد برون دادی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نباشیم.

حق شناس تصریح کرد: دستگاههای مختلف با کمک شهرداری از افراد موفق خود تجلیل می کنند؛ اما در حوزه فعالیت های فرهنگی، به ویژه حوزه قرآنی و دینی متولی ثابتی نداریم تا این کار زمین مانده را جمع کند.

عضو پارلمان محلی قزوین خاطرنشان کرد: در این شهر نابغه قرائت قرآن سید مصطفی حسینی زندگی می کند که هیچ دستگاه فرهنگی از جمله اداره کل اوقاف در راستای تجلیل از وی و اینگونه افراد کاری انجام نداده است؛ از همین رو درخواست داریم تا این حوزه نیز نیز به گونه ای مدیریت شود تا حق این افراد درکنار بخشهای دیگر ضایع نشود.

وی در ادامه خواستار ارائه گزارش شهرداری در خصوص تیم های ورزشی هزینه اعتبارات ورزشی و اقداماتی که تاکنون داشته است، شد.

حق شناس همچنین خواستار برنامه ریزی و اقدام در راستای مسابقات المپیک شد و گفت: اگر می خواهیم در این حوزه کاری انجام دهیم اکنون وقتش فرا رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع توافقات در سورتک اشاره کرد و گفت: بعضا"در این زمینه 17سال است به مالکین سورتک بدهکاریم ، به طور خاص در توافقات اخیر منطقه دو نیز این اتفاق افتاده است ؛اولین کاری که دراین توافقات انجام می شود باید جلب رضایت مالکین که به لحاظ ملکی طلب دارند، باشد،و این طور نباشد که زمین ها در مزایده فروخته شود؛ بنابراین باید براساس توافق قبلی رضایت آنها تامین شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه خواستار پیگیری حکم شهردار جدید و تعیین تکلیف احداث و جانمایی مجتمع ورزشی کارکنان شهرداری شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط