شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

یوسفی:

استفاده فرهنگی از فضای زیرین میدان مینودر

رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی قزوین خواستار استفاده از فضای زیرین میدان مینودر برای برپایی نمایشگاه و گالری شد.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ زهرا یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌های فرهنگی ضرورت دارد از فضای زیرین میدان مینودر که بیش از دوسال بلااستفاده مانده و رها شده است برای برپایی نمایشگاهی و یا گالری استفاده کرد و اگرشهرداری برای این فضا در آینده کاربری بهتری تعریف کرد، می‌توان آن را پس گرفت؛ اما در حال حاضرکه این فضا رها شده باید از آن استفاده مناسب تری شود.

وی با اشاره به اقدامات شورای پنجم درحوزه فرهنگ تصریح کرد: با توجه به ارتباطات فرا استانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، می توان از این ظرفیت برای جذب اعتبارات برای استان قزوین بهره برد و کارهای زیرساختی زیادی در این حوزه انجام داد.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین، اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین را در احداث خانه های فرهنگ و سالن تئاتر شهر، مثبت ارزیابی و عنوان کرد: نباید به این اقدامات بسنده کرد؛ بلکه می توان با بهره گیری از ظرفیت ها کارهای ماندگاری در حوزه فرهنگ و هنر انجام داد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط