سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

بررسی اساسنامه سازمان های شهرداری در کمیسیون حقوقی و نظارت پارلمان محلی قزوین

کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین با دستور کار بررسی اساسنامه سازمان های متبوع شهرداری به ریاست احد چگینی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ احد چگینی رییس کمیسیون بازرسی و نظارت پارلمان‌محلی قزوین در این جلسه، به نقش نظارتی پارلمان محلی اشاره و بیان کرد: شورای اسلامی شهر باید بر اساس داده های موجود، نقش نظارتی خود را بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری ایفا کند.

وی در این جلسه، از بازرسی عملکرد سازمان های تابعه شهرداری و تشکیل کمیته نظام پیشنهادات خبر داد

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط