شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

قوامی

برداشت مواد بازیافتی ازمخازن به بخش خصوصی واگذار شود

کاربرداشت مواد بازیافتی از مخازن زباله سطح شهر به پیمانکاران متخصص و بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ سیده منیره قوامی عضو پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا با دستور کار بررسی لوایح شهرداری ضمن تاکید بر مطلب فوق افزود: سازمان پسماند باید برای برداشت و تفکیک زباله از مخازن از شورای شهر مصوبه و مجوز دریافت می کرد.

قوامی تاکید کرد: باید مشخص شود که پیمانکاران در این حوزه چگونه انتخاب می شوند و چرا بهتعهداتشان عمل نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید خود پیمانکار شود، تصریح کرد: باید برداشت مواد بازیافتی از مخازن به بخش خصوصی و پیمانکاران ذیصلاح و متخصص واگذار شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قزوین در بخش دیگری از این جلسه که درخصوص بررسی لایحه شهرداری پیرامون تعرفه صدور سند بار شهرداری در شهر قزوین بود، خواستار شفافیت و ارایه توضیحات بیشتر دراین زمینه شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط