شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

حق شناس

موفقیت در تفکیک زباله از مبدا با استفاده از خرد جمعی

برای موفقیت در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر قزوین می توان از خرد جمعی بهره گرفت.به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرقزوین؛ محسن حق شناس عضو پارلمان محلی این شهر در جلسه علنی شورا با بیان این مطلب، اظهار داشت: آموزش شهروندان برای تفکیک زباله از مبدا بسیار مهم است؛ اما تاکنون اقدام قابل توجهي در این راستا صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: یکی از نکاتی که در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفکیک زباله از درب منازل صورت گیرد، نه اینکه شهروندان زباله های خشک و تر را در مخازن زباله بریزند و سپس تفکیک از مخازن انجام شود.

حق شناس با یادآوری این مطلب که زباله گردها چهره و منظر شهر را خدشه دار می کنند خاطرنشان کرد: برداشت از مخازن زباله چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مانعی ندارد و باید سازمان پسماند به این گونه افراد در سطح شهر اجازه فعالیت ندهد.

وی تصریح کرد: می توان از این گونه افراد در سایت پسماند محمدآباد برای موضوع تفکیک زباله استفاده کرد.

حق شناس با بیان اینکه تنها یک درصد زباله های شهر قزوین از مبدا تفکیک می شود افزود: این رقم در جهان 20 درصد و در شهرهای دیگر استان 7 درصد است که با توجه به این آمار، ضرورت دارد با بهره گیری از خردجمعی عقب افتادگی ها را جبران کنیم .
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط