سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

یوسفی:

ضرورت اجرای قوانین مناسب سازی در فضاهای شهری

موضوع مناسب سازی و اجرای ضوابط و دستورالعمل های آن باید در کلیه طرح های شهری مد نظر قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ زهرا یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی این شهر با تأکید بر این مطلب در جلسه علنی شورا با دستور کار بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری گفت: شهر متعلق به همه افراد جامعه است و باید همه امکانات به لحاظ دسترسی برای همه اقشار مناسب باشد.

وی افزود: طبق آمار بیش از 4 هزار و 500 نابینا در استان قزوین زندگی می کنند و اگر افراد کم توان و معلول، سالمندان، زنان باردار و کودکان را در نظر بگیریم، جمعیت زیادی هستند که باید شرایط حضور آنان در محیط های شهری فراهم شود.

یوسفی با اشاره به اینکه موضوع مناسب سازی در حال گذار و به سمت دغدغه شدن در حرکت است، تصریح کرد: خوشبختانه شاهد اقدامات خوبی در راستای مناسب سازی فضاهای شهری هستیم؛ چراکه در شورای پنجم همه اعضا بر این که شهر باید برای همه اقشار جامعه مناسب سازی شود تأکید دارند و در این راستا بودجه های خوبی نیز پیش بینی شده است.

یوسفی خاطرنشان کرد: مباحثی مانند مدیریت زنان و یا مناسب سازی از مواردی است که به مرور به دغدغه تبدیل خواهد شد.

وی از مجموعه شهرداری خواست؛ قانونی محکم برای اجرای موضوع مناسب سازی در طرح های شهری تدوین کند تا جلوی هر گونه طرح خارج از ضوابط تعیین شده گرفته شود.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه از مشاور شهردار در امور مناسب سازی خواست تا در خصوص نظارت بر روند پیاده‌روسازی در شهر قزوین توضیحاتی ارائه کند.
 

تصاویر مرتبط