شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون تلفیق املاک و عمران به ریاست سعید دقیقی برگزار شد.

کمیسیون تلفیق املاک و توافقات با عمران و امور زیر بنایی شورای اسلامی شهر به ریاست سعید دقیقی و با حضور سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری برگزار شد.در این جلسه چند توافق ملکی جهت واگذاری و تملک برخی از پلاک ها، بررسی شد که مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت.

در ادامه نیز مقرر شد تا از برخی پلاک ها جهت واگذاری و بررسی بیشتر بازدید به عمل آید.
 
/پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط