یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامي شهر به ریاست مهدیه سادات قافله باشی و با حضور مدیران تیم های ورزشی واليبال و بسكتبال شورا و شهرداری قزوین برگزار شد.
در این جلسه، مدیران تیم های ورزشی شورا و شهرداری قزوین به ارائه گزارش در خصوص وضعیت فعلی تیم ها در لیگ برتر پرداختند و خواستار برطرف کردن برخی از نیازهای تیم ها شدند.

در پایان نیز بر ادامه فعالیت همزمان تیم های ورزشی شورا و شهرداری قزوین طبق مبالغ مصوب شورای شهر تاکید شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط