شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

قوامی:

افزایش درآمدهای پایدار از اولویت کاری شهردار آینده قزوین باشد

توجه به ایجاد درآمد پایدار و افزایش درآمدهای شهرداری از طریق جذب اعتبارات فرا استانی و فعال کردن کدهای اعتباری باید در اولویت کاری شهردار آینده قزوین باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، سیده منیره قوامی عضو پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی صحن شورا که با دستور کار بررسی برنامه های نامزدهای تصدی شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری قزوین در حال حاضر وضعیت خوبی به لحاظ مالی ندارد و به سختی حقوق پرسنل را پرداخت می کند.
 

وی افزود: در حال حاضر به دلیل رکود در ساخت و ساز و کاهش درآمدهای شهرداری حقوق پرسنل از طریق جرایم کمیسیون ماده صد و یا ارزش افزوده پرداخت می شود.

به گفته قوامی؛ ضرورت دارد شهردار آینده قزوین برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری و برطرف کردن این دغدغه راهکار اجرایی داشته باشد.

در ادامه، این عضو شورای اسلامی شهر قزوین خواستار ارایه توضیحات از سوی هر کدام از نامزدهای تصدی شهرداری قزوین در خصوص زمان بازنشستگی و توجه به مباحث زیست محیطی در انجام پروژه ها و افزایش درآمدهای شهرداری شد

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط