شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

یوسفی:

ارتباطات ملي شهردار آينده نقش انكارناپذيري در جذب اعتبارات دارد

داشتن ارتباطات ملی برای شهردار آینده قزوین از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از این طریق می توان به جذب اعتبارات ملی و رفع مشکلات امیدوار بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ زهرا یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی این شهر، در جلسه علنی شورا با دستور کار بررسی برنامه نامزدهای تصدی شهرداری پست قزوین، با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری، گفت:

در حال حاضر شهرداری ماهیانه 7 میلیارد تومان بابت سود بدهی هایش به بانک شهر پرداخت می کند که این موضوع شهرداری را با چالش درآمدی و کمبود اعتبار مواجه کرده است.

وی با تبیین اهمیت تعاملات ملی و نقش آن در ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از اصلی ترین دغدغه های اعضای شورای اسلامی شهر قزوین است؛ زیرا معتقدیم تحقق این مهم می تواند به سر ریز شدن سرمایه در شهر قزوین منجر شود.

یوسفی در ادامه به دلایل عدم موفقیت سرمایه گذاری های انجام شده در سالهای اخیر در قزوین اشاره و تأکید کرد: باید در این حوزه با شناسایی ظرفیت ها شاهد اثر بخشی و پیشرفت های چشم گیر باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین در پایان، خواستار ارائه راهکار توسط هر یک از نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین پیرامون حفظ باغستان سنتی شد.


/پایان پیام/

تصاویر مرتبط