سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

بررسی حسابرسی سال ۹۶ شهرداری در کمیسیون مالی و اقتصادی

کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست فرج اله فصیحی رامندی برگزار شد.

کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست فرج اله فصیحی رامندی برگزار شد.

بررسی حسابرسی سال ۹۶ شهرداری دستور جلسه این کمیسیون بود که با حضور مسئولان مربوطه در خصوص آن بحث و بررسی صورت گرفت.

ادامه بررسی این گزارش به جلسه بعد موکول شد.

تصاویر مرتبط