سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

بررسی گزارش حسابرسی سال 96 سازمان های شهرداری

کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین، به ریاست فرج اله فصیحی رامندی برگزار شد.

بررسی گزارش حسابرسی سال96 سازمان نوسازی و بهسازی اولین دستور کار این جلسه بود که مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در این کمیسیون گزارش حسابرسی سال 96 سازمان اتوبوسرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتی از سوی اعضای کمیسیون مالی و اقتصادی، تائید شد.
 
در ادامه بخشنامه مربوط به احکام مرتبط قانون بودجه سال 98 کل کشور جهت اجرا و بهره برداری بهتر به معاونت برنامه ریزی شهرداری قزوین ارجاع داده شد.

در پایان نیز عوارض تمدید پروانه ساختمانی و کلیه کاربری های حریم شهری برای بررسی بیشتر به صحن شورا ارجاع داده شد.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط