دوشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

بررسی لوایح شهرداری در کمیسیون عمران و ترافیک

برگزاری کمیسیون تلفیق عمران و ترافیک با مالی و اقتصادی

جلسه کمیسیون تلفیق عمران، حمل و نقل و ترافیک با مالی و اقتصادی به ریاست مهدی عبدالرزاقی برگزار شد.

در این کمیسیون لایحه شهرداری در خصوص واگذاری شبکه تاکسی بی سیم ۱۳۳ به بخش خصوصی مطرح و در رابطه با آن بحث و بررسی صورت گرفت.

بررسی درخواست کسبه خیابان سعدی مبنی بر یکطرفه کردن این خیابان، دیگر دستور کار این جلسه بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا این طرح در صحن شورا و در حضور تمامی اعضای شورای شهر مطرح شود و مورد بررسی قرار بگیرد.

در پایان درخواست اهالی خیابان نینوا واقع در شهرک مینودر مبنی بر نارضایتی انها از باز کردن یکی از کوچه های بن بست این خیابان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا برابر طرح تفصیلی در خصوص آن تصمیم گیری شود.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط