یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین:

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای شهر به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

بررسی طرح جشنواره رسانه با محوریت شهری(شهر نگاران) اولین دستور کار این کمیسیون بود که مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طرح مذکور با همکاری سازمان های تابعه شهرداری در اردیبهشت ماه سال ۹۸ اجرا شود.

ادامه کمیسیون فوق با حضور شورای هیئت مذهبی استان همراه بود که در خصوص تعامل و همفکری دو جانبه این هیئت با شهرداری تبادل نظر شد.

حکمت اله داودی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ضمن حضور در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری شورای شهر با تاکید بر مشارکت شهروندان و مردمی بودن مراسمات مذهبی گفت:

شورای پنجم به عنوان نماینده تمامی اقشار به همه موضوعات شهری توجه ویژه دارد.

هیئت های مذهبی باید به زبان جوانان صحبت کنند و چهره رحمانی دین را به آنها نشان دهند.

 

تصاویر مرتبط