یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

رییس شورای اسلامی شهر قزوین :

با مدیرانی شهری که به تکریم ارباب رجوع بی توجه اند، برخورد شود

تکریم ارباب رجوع در همه بخشهای شهرداری مورد تاکید ماست و باید با مدیرانی که نسبت به این مهم بی توجه هستند برخورد شود .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، علی فرمانی رییس شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا  بر لزوم برخورد با مدیران شهرداری که با ارباب رجوع رفتار نامناسبی دارند شد و گفت: تکریم ارباب رجوع درهمه بخشهای شهرداری مورد تاکید ماست و لذا باید با مدیرانی که نسبت به این مهم بی توجه هستند برخورد شود .
 
وی تاکیدکرد: از سوی دیگر باید مدیران شهرداری که در رفتار و برخورد خود با ارباب رجوع عملکرد خوبی دارند و رضایت مندی شهروندان را حاصل می کنند مانند مدیران حراست، سازمان پارکها و فضای سبز،سازمان ساماندهی مشاغل شهری ،مدیر منطقه یک  و زیباسازی مورد تشویق قرار گیرند .
                                                                                                                                                                                                                                                                    رئیس شورای اسلامی  شهر قزوین در ادامه خواستار پیگیری شهرداری قزوین پیرامون اعمال قانون بازار کار و فوق العاده جذب نیروهای مشمول قانون کار شاغل در شهرداری قزوین شدو گفت: ما چیزی غیر از قانون از شهرداری نخواسته ایم و نخواهیم خواست، لذا مدیریت شهری براساس قانون موضوع اعمال فوق العاده جذب و بازار کار نیروهای قانون کار شهرداری را پیگیری کنند.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط