یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

حجت الاسلام رمضانی مشاور مدیر کل و مدیر امور شهرستان های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین :

لزوم مشارکت تمامی نهاد های تصمیم ساز در حوزه فرهنگ

حجت الاسلام رمضانی مشاور مدیر کل و مدیر امور شهرستان های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین  در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد:اهتمام و نگاه تیم مدیریتی ارشاد مبتنی بر خردو متفکرانه و براساس مشورت و مشارکت است.
 
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین ، وی همچنین برلزوم مشارکت و همکاری سایر نهادهای تصمیم ساز در حوزه فرهنگ با اداره کل ارشاد استان تاکید کرد و گفت:با توجه به گستردگی مخاطبان این اداره و خدمات آن نیازمند همفکری و دریافت مشارکتهای سازمانها و نهاد های تصمیم ساز در حوزه فرهنگ هستیم .
 
وی ادامه داد:با توجه به اینکه در نواحی منفصل شهری اداره ارشاد پایگاه هنری ندارد اما از ظرفیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد می توانیم  در این بخش استفاده نماییم.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط