سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

با تصويب شوراي شهر در دستور کار قرار گرفت؛

طرح تشويقي شهرداري ويژه سازندگان انبوه مسکن

شهرداري قزوين طرح تشويقي از 20 تا 100 درصد تخفيف ويژه سازندگان انبوه مسکن را در دستور کار خود قرار داد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر؛ برابر اين طرح که در قالب لايحه‌اي به صحن شوراي اسلامي شهر قزوين ارايه شد و از تصويب آن گذشت، سازندگان از 21 تا 40 واحد مشمول 20 درصد، از 41 تا 80 واحد مشمول 40 درصد، از 81 تا 100 واحد مشمول 60 درصد، از 101 تا 300 واحد مشمول 70 درصد، سازندگان 301 تا 500 واحد مشمول 80 درصد و از 501 تا يک هزار واحد مشمول 90 درصد تخفيف مازاد بر تراکم مي‌شوند.
اين گزارش مي‌افزايد؛ سازندگان مسکن تا 20 واحد مشمول اين بسته تشويقي نشده و سازندگان مسکن بيش از هزار واحد مشمول 100 درصد بخشودگي هزينه مازاد بر تراکم شده و ملزم به پرداخت هيچ گونه وجهي در اين خصوص نمي‌باشند.

تصاویر مرتبط