سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

عطايي، رييس کميسيون بانوان:

توجه به نياز هاي بانوان ازمهم ترين اولويت هاي شهراست

توجه به نيازهاي مختلف بانوان و برنامه ريزي جهت محقق شدن آنها از اهداف مهم کميسيون بانوان شهر قزوين مي باشد.

شهلا عطايي، رييس کميسيون بانوان شهر قزوين با تاکيد بر اين مطلب در گفت و گو با پيام شهر گفت: شناسايي نياز هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و... از اهداف مهم اين کميسيون است که در اين راستا اجرا واحداث فاز 2 و 3 بانوان از مواردي است که در دستور کار قرار داده ايم و تاکنون پيشرفت چشمگيري داشته است.

وي در ادامه به فقر فضاهاي ورزشي و فرهنگي در مناطق محروم شهر اشاره کرد و گفت: جهت رفع اين معضل محل مناسبي را در منطقه يک شهرداري شناسايي نموده ايم که با تملک و تجهيز آن دسترسي بانوان اين حومه به امکانات ورزشي و فرهنگي افزايش خواهد يافت.
عطايي در ادامه به مصوبه شوراي شهر قزوين در روز مادر سال جاري در خصوص تخفيف عوارض شهرداري به بانوان کم درآمد و سرپرست خانواده پرداخت و گفت: در راستاي ايجاد درآمدزايي و جذب مشارکت بانوان در سرمايه گذاري، در حال بررسي طرحي هستيم که با تحقق آن شاهد ايجاد درآمدزايي براي بانوان خواهيم بود.
وي در ادامه با ابراز تاسف از تغيير روز مادر به روز زن در اذهان عمومي گفت: جهت احياي اين جايگاه در حال حاضر احداث نماد مادر در ميدان مادر را در شورا به تصويب رسانده ايم و دراين مسير تلاش بيشتر خواهيم نمود.
عطايي در ادامه به تعامل کميسيون بانوان با ساير نهاد ها و سازمان ها اشاره و گفت: در حال حاضر جهت جلوگيري از بسياري موازي کاري ها در شهر، تعامل سازنده اي با کميته بانوان استانداري، اداره برق و سازمان نظام مهندسي وجود دارد و سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري نيز از جمله مجموعه هايي است كه در جهت اجراي بسياري از اهداف و برنامه ها با اين  کميسون همسو بوده اما ضرورت دارد ديگر متوليان فرهنگي نيز جهت   تامين روحي و جسمي بانوان که حفظ سلامت خانواده در دست آن ها است پيشرو باشند. 
وي در خاتمه با تاکيد بر لزوم برنامه ريزي جهت ساماندهي اوقات بانوان و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در سطح بوستان هاي شهر، گفت: جهت غني سازي اوقات فراغت برنامه هاي آموزشي و ورزشي متنوعي را در بوستان بانوان اجرا کرده ايم و اين روند ادامه خواهد داشت؛ همچنين درآمد حاصل از بر پايي نمايشگاه در آنجا را صرف تجهيز و افزايش خدمات در اين بوستان نموده ايم تا بانوان از وقت خود به نحو مطلوب استفاده نمايند.

تصاویر مرتبط