دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

در نشست هم انديشي شوراياران منطقه دو مطرح شد:

لزوم تعامل تنگاتنگ شوراياران با مردم در جهت پيشبرد اهداف شهري

در نشست مشترک شوراياران منطقه دو با حضور رييس شوراي شهر قزوين مشکلات اين نواحي انعکاس و مورد بررسي قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين ،خورشيدي عضو شوراي شهر با اشاره به نياز حضور شوراياران به عنوان بازوي کمکي شورا ها در شهرگفت: علت عدم حضور عده اي از شوراياران به وسيله کميته سه نفره را در دستور کار قرار داده ايم تا با شناخت اين موانع به تقويت اين نهاد و حضور پر رنگ آنها در جامعه بپردازيم.
وي ادامه داد: شوراها بايد به عنوان حلقه ارتباطي فعال بين مردم و مسوولين هميشه در صحنه جامعه حضور داشته باشند و از مساجد به عنوان مکاني براي اين عملکرد استفاده نمايند و به تشريح فعاليت هاي شورا و شهرداري به مردم و انعکاس انتظارات آنها از مسوولين بپردازند و از سوي ديگر حضور آنها در بين مردم سبب آشنايي مردم با اين نهاد و دستاورد هاي آن خواهد شد.
خورشيدي با اشاره به حضور شوراياران و انجام فعاليتشان بدون هيچ چشمداشتي گفت: حال که اين گروه جهت همراهي با مردم و مسوولين اين گونه پا به عرصه گذاشته اند ما نيز براي رفع دغدغه هاي اين گروه تلاش خواهيم کرد تا دوشادوش هم در جهت فرهنگ سازي و همراهي مردم  در بسياري از مسايل شهري و به تبع آن کاهش هزينه ها گام برداريم.
رييس شوراي شهر قزوين با يادبود امام خميني (ره) و اشاره به دغدغه و حساسيت ايشان به ايجاد شورا ها گفت: دستور تشکيل شورا هابه وسيله ايشان 72 روز بعد از پيروزي انقلاب و بدون هيچ تبعيضي در سرتا سر کشور در زمان نا آرامي ها صادر شد و اين امر نشان ازايمان وي به توانايي هاي مردم در عرصه هاي مختلف است و ما نيز به جايگاه شوراياران به عنوران گروهي که از بطن مردم  بر خاسته اند ارج مي نهيم.
 
وي با اشاره به حضور شوراياران در چند سال اخير گفت: قزوين جز معدود شهرهايي است که با وجود عدم امکان انتخابات رسمي آ نها،  استفاده از نقطه نظرات و توجه به خواسته هاي آنها را با برپايي نشست هاي مختلف در دستور کار قرار داده است.
وي در خاتمه بر لزوم ايجاد اعتماد در بين شهروندان به مديريت شهري اشاره و افزود:اين اعتماد از طريق ارتباط دو سويه و مداوم شوراياران به عنوان نماينده مسوولين با مردم به وجود مي آيد ونتيجه اين امر حرکت دو شادوش مردم ومسوولين در  جهت پيشبرد اهداف شهري و آينده موفق قزوين خواهد بود.
 
 

 

تصاویر مرتبط